Welke feestdagen zijn erkend en moet het loon dan worden doorbetaald?
Voor het antwoord op deze vraag moet u ingelogd zijn.
Wanneer heeft een medewerker recht op kort verzuim?
Voor het antwoord op deze vraag moet u ingelogd zijn.
Heeft de werknemer recht op doorbetaling van het loon wanneer er sprake is van kort verzuim?
Voor het antwoord op deze vraag moet u ingelogd zijn.
Valt de dag van de bevalling van de partner onder kort verzuim?
Voor het antwoord op deze vraag moet u ingelogd zijn.
Valt een gesprongen waterleiding ook onder kort verzuim?
Voor het antwoord op deze vraag moet u ingelogd zijn.
Wanneer heeft een medewerker recht op kortdurend zorgverlof?
Voor het antwoord op deze vraag moet u ingelogd zijn.
Wij hebben een medewerker die nu al een aantal maanden volledig ziek is. Hij moet regelmatig een paar uur naar de dokter. De doktersbezoeken rekenen wij toe aan kort verzuim. Mag dat?
Voor het antwoord op deze vraag moet u ingelogd zijn.
Een werknemer van ons heeft ontslag genomen omdat hij bij een andere werkgever kan gaan werken. Wij hebben voor hem een opleiding betaald. Wat kunnen wij nu terugvorderen?
Voor het antwoord op deze vraag moet u ingelogd zijn.
Op hoeveel dagen kortdurend zorgverlof heeft een medewerker maximaal recht?
Voor het antwoord op deze vraag moet u ingelogd zijn.
Dienen wij kortdurend zorgverlof door te betalen en kunnen we dit verlof ergens declareren?
Voor het antwoord op deze vraag moet u ingelogd zijn.