Ouderschapsverlof

Een van onze medewerkers verwacht een tweeling. Kan zij voor beide kinderen ouderschapsverlof aanvragen?
Voor het antwoord op deze vraag moet u ingelogd zijn.
Is het aanvragen van ouderschapsverlof aan regels gebonden?
Voor het antwoord op deze vraag moet u ingelogd zijn.
Hoe moet ik als werkgever reageren op het verzoek van de medewerker om ouderschapsverlof op te nemen?
Voor het antwoord op deze vraag moet u ingelogd zijn.
Wanneer kan een werkgever een verzoek tot het opnemen van ouderschapsverlof afwijzen bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang?
Voor het antwoord op deze vraag moet u ingelogd zijn.
Hoe is de opbouw van verlofdagen en pensioen geregeld wanneer een medewerker ouderschapsverlof opneemt?
Voor het antwoord op deze vraag moet u ingelogd zijn.
Een van onze medewerkers heeft op vrijdag altijd zijn vaste dag ouderschapsverlof. Kan deze medewerker aanspraak maken op loon wanneer hij ziek is op een vrijdag?
Voor het antwoord op deze vraag moet u ingelogd zijn.
Wat als de dag ouderschapsverlof samenvalt met een feestdag? Moet de medewerker dan in staat worden gesteld om die feestdag op een ander tijdstip op te nemen?
Voor het antwoord op deze vraag moet u ingelogd zijn.
Een van onze medewerkers heeft enkele jaren iedere vrijdag ouderschapsverlof gehad. Dit verlof loopt ten einde. Zijn wij nu verplicht deze medewerker weer te laten werken op de vrijdagen?
Voor het antwoord op deze vraag moet u ingelogd zijn.
Hoe lang mag het ouderschapsverlof van een medewerker duren?
Voor het antwoord op deze vraag moet u ingelogd zijn.