Stervensbegeleiding en rouwverlof

Er kunnen zich in de familie- of kennissenkring gebeurtenissen voordoen waarvoor de werknemer verlof moet opnemen. Dat roept vaak vragen op over hoe bepaalde regelingen uitgelegd of gebruikt moeten worden en waar u als werkgever aan moet denken. Deze editie van ‘Uw vraag, ons antwoord’ gaat in op een aantal zaken met betrekking tot stervensbegeleiding en rouwverlof van de werknemer.

Wat gebeurt er met de pensioenopbouw van de werknemer als hij voor langere tijd onbetaald verlof opneemt?
Voor het antwoord op deze vraag moet u ingelogd zijn.
Een medewerker heeft stervensbegeleidingsverlof opgenomen. Wat gebeurt er wanneer de gezondheidssituatie van het familielid weer verbetert?
Voor het antwoord op deze vraag moet u ingelogd zijn.
Wat moeten wij doen als een werknemer meer dan 10 stervensbegeleidingsdagen in een kalenderjaar nodig heeft, bijv. in verband met meerdere terminale zieke familieleden?
Voor het antwoord op deze vraag moet u ingelogd zijn.