Afbeelding Future Builders Day | Sprekers action tracks | ronde 1

Future Builders Day | Sprekers action tracks | ronde 1

Sprekers action tracks - ronde 1

Tijdens Future Builders Day staan verschillende inspirerende sprekers klaar om jullie mee te nemen in de praktijk van de bouw en infra. Verspreid over drie rondes kan je zelf kiezen uit diverse onderwerpen waaronder 'Will Future Builders be robots?' en 'Building Big Data'. Maak op deze pagina kennis met de sprekers uit ronde 1 en bekijk welke action track voor jou het meest interessant is.

Will Future Builders be robots? 

WASIM HAJI - Robotisering in de bouw
Docentonderzoeker / teamleider / projectleider, Hogeschool van Amsterdam / Heddes Bouw en Ontwikkeling

Wasim Haji is teamleider en docentonderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar Bouwlogistiek en digitalisering van de bouw. Daarnaast is Wasim projectleider bij Heddes Bouw en Ontwikkeling.

Robotisering in de bouw

 • Met welke macrotrends krijgen wij te maken?
 • Wat betekent dit voor de bouw?
 • Lopen er straks robots op de bouwplaats ipv bouwvakkers?
 • Wat betekenen deze trends voor jonge bouwprofessionals?

Ben je benieuwd hoe je van afvalhout met behulp van hightech scantechniek, parametrisch ontwerpen en robots een circulair kozijn kan maken? Of hoe je het traditioneel proces van metselen kunt robotiseren? Aan de hand van enkele studentenonderzoeken zal Wasim op de Future Builders Day de toekomstvisie van de bouw bespreken.

Future Builders, Smart Builders

ANDRÉ DOREE - Verandering en technologie-acceptatie in de bouwsector
Professor Construction Industry Dynamics & hoofd van het departement Construction Management & Engineering bij Universiteit Twente

Er is veel verwarring rondom de vraag wat Artificial Intelligence nu precies is. Tijdens het interview met Professor André Dorée komt dit uitgebreid ter spraken en daarnaast gaan we op zoek naar de lange termijnontwikkeling van deze innovatie voor het oplossen van technische, ontwerp en maatschappelijke problemen in de gebouwde- en leefomgeving. Een echte aanrader als je je (verder) wilt ontwikkelen in AI.

Future Builders Logistics

WALTHER PLOOS VAN AMSTEL - Slimme bouwlogistiek
Lector Citylogistiek, Hogeschool van Amsterdam

Walther Ploos van Amstel is Lector City Logistiek Hogeschool van Amsterdam, Samen met collega’s doet hij onderzoek naar Bouwlogistiek en zero emissie stadslogistiek. Hij was hoogleraar logistiek aan de Nederlandse Defensie Academie.

Slimme bouwlogistiek

 • Waarom gaat de stad op slot voor bouwlogistiek?
 • Hoe gaan slimme bouwers hiermee om?
 • Wat kan samenwerking in bouwhubs betekenen?
 • Wat moet je als jonge bouwprofessional weten over bouwlogistiek?

Building Big Data

ROELAND ALLEWIJN - De digitale transitie van Rijkswaterstaat: naar een data-gedreven organisatie
Chief Data Officer, Rijkswaterstaat

Roeland Allewijn is sinds 2 jaar Chief Data Officer van Rijkswaterstaat. Daarvoor is hij op diverse plekken directeur geweest, vooral op het gebied van waterbeheer. In zijn promotieonderzoek heeft hij onderzoek gedaan hoe satellietdata en Geografische Informatiesystemen Systemen gebruikt kunnen worden voor hydrologische toepassingen. In zijn huidige werk stimuleert hij het gebruik van kunstmatige intelligentie en Digital Twins binnen Rijkswaterstaat. Het gaat dan om het gebruik van deze technologie voor urgente maatschappelijke opgaven zoals de vervanging en renovatie van de infrastructuur, klimaatvraagstukken en de digitalisering van de mobiliteitssector. Hierbij werkt hij nauw samen met universiteiten, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

De digitale transitie van Rijkswaterstaat: naar een data-gedreven organisatie

Het belang van data en digitalisering voor het werk van Rijkswaterstaat staat centraal. Digitalisering is één van de topprioriteiten van de minister en het bestuur van Rijkswaterstaat. Er wordt een kijkje in de keuken gegeven waar een grote organisatie zich op richt om de stap naar de toekomst te maken. Vooral AI en Digital Twins krijgen hierbij veel aandacht. In de presentatie worden deze modebegrippen concreet vertaald naar het gebruik voor maatschappelijke opgaven rond infrastructuur, mobiliteit en klimaat. Dit vraagt aanpassing van de werkwijze, maar ook andere vaardigheden van medewerkers. En zeker ook jonge, nieuwe medewerkers die helpen om deze slag te maken!

Future Builders Start-up

KEES KLOMP - Welkom in de Betekeniseconomie!
Lector Betekeniseconomie, Hogeschool Rotterdam en founding partner THRIVE Institute / co-founder Futurepreneurs Dutch Open  

Kees Klomp (1968) studeerde Politicologie en Communicatiewetenschappen aan de UvA. Na werkzaam te zijn geweest als marketingconsultant bij de internationale adviesnetwerken BBDO, Y&R en TBWA, legt Klomp zich vanaf toe op het ontwikkelen van kennis en kunde op het gebied van de Betekeniseconomie. Klomp schreef een vijftal boeken over het onderwerp, waaronder. De managementboek-bestsellers Handboek Betekenisvol Ondernemen en Pioniers van de Nieuwe Welvaart.  

Welkom in de Betekeniseconomie! 

 • Presentatie van de belangrijke oorzaken en kenmerken van de Betekeniseconomie 
 • Presentatie van de belangrijkste kansen en mogelijkheden van de Betekeniseconomie 
 • Noodzaak voor impact ondernemerschap  
 • Oproep aan jonge studenten om impact ondernemer te worden – deelname aan Futurepreneurs Dutch Open programma/netwerk 

     

Future Builders, Circulair Builders

EVERT-JAN VELZING - Ketens in Kaart: 
Hergebruiksmogelijkheden van materialen uit gebouwen
Onderzoeker, Hogeschool Utrecht

Evert-Jan Velzing doet onderzoek naar (industriële) innovatie, duurzaamheid en innovatiebeleid. Bij Hogeschool Utrecht doet Evert-Jan onderzoek naar circulariteit in de industrie en de bouw, en naar circulaire economie.

Evert-Jan Velzing is onderzoeker en docent. Hij coördineert en ontwikkelt onderwijs in samenhang met onderzoek en geeft les bij de opleiding Technische Bedrijfskunde. Bij het lectoraat Building Future Cities is Evert-Jan senior onderzoeker. Hij is als projectleider verantwoordelijk voor verschillende nationale en Europese onderzoeksprojecten. Daarnaast doet hij onderzoek naar circulaire bedrijfsmodellen, waardeketens en (keten)samenwerking, circulair materiaalgebruik en duurzame innovatie bij bedrijven.

Ruim 10 jaar is Evert-Jan bezig met de maatschappelijke aandacht voor de industrie. Van 2009 tot 2017 bij de Stichting voor Industriebeleid en Communicatie (SIC). In 2013 promoveerde hij op het onderwerp industrie- en innovatiebeleid. Verder werkte hij onder andere als beleidsadviseur en als organisatieadviseur voor bedrijven in de industrie.