Dialoogbijeenkomsten in de regio

Samen bouwen aan een sterker, mooier en duurzamer Nederland!

Bouwen aan onze toekomst doen we samen. Binnen de bouw- en infrasector, maar met nog veel meer sectoren, branches, organisaties en overheden. Omdat er belangrijke keuzes gemaakt worden na de Gemeenteraadsverkiezingen, gaan onze leden met politici en experts in gesprek over de toekomst van onze infrastructuur, de woningmarkt, klimaatveranderingen, lokale investeringen en werkgelegenheid, plus hoe we verder gaan met duurzaamheid en transformatie in de gebouwde omgeving.
In het voorjaar van 2018 worden bijna 20 bijeenkomsten georganiseerd verspreid over heel Nederland. Meer informatie daarover vindt u op pagina’s van onze regiokantoren.