De Bouwagenda: bouwen aan de kwaliteit van leven

De wereld verandert, maar nu echt! 

                      
Onze maatschappij staat aan het begin van een bijzonder boeiende en uitdagende periode. Anno 2017 leven we niet in een tijdperk van verandering. Nee, de ontwikkelingen zijn veel groter dan dat: we beleven een verandering van tijdperk. Twee megatrends zetten daarbij de toon: digitalisering en verduurzaming.

De impact van beide op onze samenleving, maar vooral ook op de bouwsector, is enorm. Daarnaast levert onze groeiende en veranderende bevolkingssamenstelling een vervangings- en uitbreidingsopgave tot wel een miljoen woningen op. In Noord-Nederland kan hier de problematiek van het aardbevingsbestendig bouwen en renoveren aan worden toegevoegd. Tel daarbij de verstedelijking op, plus het feit dat we aan de vooravond staan van een grootschalige renovatie en vervanging van (ondergrondse) infrastructuur én de transformatie van leegstaande kantoren, winkels en utiliteitsvastgoed naar nieuwe bestemmingen en de maatschappelijke uitdaging is compleet.

De Bouwagenda

Het kabinet heeft het initiatief genomen om met de bouwsector als kennis- en uitvoeringspartner deze opgaven gezamenlijk het hoofd te bieden. Hieruit ontstonden de Taskforce Bouw en de Bouwcoalitie. Die hebben de ‘Bouwagenda’ ontwikkeld. In de Bouwcoalitie werken alle relevante partijen in de bouwketen samen: rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, bouwbedrijven, woningcorporaties, projectontwikkelaars, architecten, ingenieurs, toeleverende industrie, kennisinstellingen en de financiële sector.

In het meerjarige, gestructureerde programma dat de Bouwagenda is, staat het opschalen van innovaties centraal, door het wegnemen van institutionele belemmeringen. Want innovatie is het enige antwoord om de formidabele maatschappelijke vraagstukken van onze tijd effectief aan te pakken. Innovatie in circulaire businessmodellen en in de ‘smart’ toepassing van ICT en digitalisering. Maar ook innovatie in financieringsmodellen; in de ontwikkeling van nieuwbouw naar vernieuwbouw en in de omschakeling van aanbod- naar vraagoriëntatie. We krijgen te maken met een innovatieve revolutie.

Lees de brief van Minister Kamp aan de Tweede Kamer over de ambities in de bouwsector »