Wat betekent het klimaatakkoord voor mij?

 

Wat betekent het klimaatakkoord voor nieuwbouwprojecten?

 
Omgevingsvergunning aangevraagd voor 1 juli

Vanuit Lente-Akkoord / Platform ZEN – najaar 2018

  • Handreiking professionals: Hoe aardgaswoningen voorbij definitief ontwerp alsnog aardgasvrij-ready maken.
  • Met NVM/VEH: Handreiking bewoners technische gevolgen switchen naar aardgasvrij-ready. Onderdeel algemene berekening o.b.v. kengetallen.

Energiebespaarfonds – Rijksoverheid

  • Stelt (beperkt) budget beschikbaar voor aantrekkelijke lening additionele financiering (alsnog) aardgasvrij maken woningen (voor kopers).
  • Lening beschikbaar vanaf 1 september 2018

Naar boven

 

Wat merk ik er op korte termijn van?

Het akkoord is een erg belangrijk startdocument. Het is de basis voor hoe de verduurzamingsopgave aangepakt wordt de komende jaren. Dit document moet komend half jaar omgezet worden in concrete afspraken. De werkgroep Startmotor kijkt naar mogelijkheden om nu, of op zeer korte termijn, al te starten met de opschaling van de energietransitie in de gebouwde omgeving.

Concreet wordt het komende half jaar gesproken met corporaties, Aedes en warmtebedrijven over projecten die op korte termijn verduurzaamd worden.

Naar boven

 

Wat merk ik er op (midden)lange termijn van?

In 2018 brengen corporaties via de “Aedes-routekaart 2050” in kaart hoe zij denken te realiseren dat hun bezit in 2050 CO2-neutraal is. De renovatie van huurwoningen tot nul-op-de-meter-woningen (NOM) vraagt om een andere relatie tussen bouwer en woningcorporatie dan gebruikelijk is. Vanuit de behoeftes in de praktijk hebben juristen van leden van Aedes en Bouwend Nederland samen met Stroomversnelling een aangepaste Afnameovereenkomst ontwikkeld.

De energietransitie biedt veel extra werk voor onze sector. De uitvoering van het klimaatakkoord start al vanaf januari 2019. Daarnaast biedt het veel ruimte om verder te innoveren. Er komt veel geld beschikbaar via het onlangs opgerichte Bouw en Techniek Innovatiecentrum. Het onderwerp staat nu echt op de agenda, de plannen worden in de loop van het jaar steeds concreter.

Naar boven

 

Hoe kan ik me hierop voorbereiden?

  • Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming. Bouwend Nederland zal met haar trainingsaanbod hierop blijven inspelen. Momenteel zijn de volgende trainingen aan te bevelen: Blijven Bouwen met BENG en MPG en Jouw onderscheidend voordeel in de markt
  • Word Duurzame Aanbieder en kom in beeld bij woningeigenaren.
    Hoe verduurzaam ik mijn woning? Consumenten krijgen steeds meer vragen over dit onderwerp. Zij zoek een aanbieders die hen met één aanspreekpunt hiermee helpt.
    Sorteer voor op deze vraag en word onderdeel van een selecte groep bedrijven die dit kan verzorgen. We helpen u graag metkosteloze handreikingen en trainingen om Duurzame Aanbieder te worden. Een aantal bedrijven vertelt u met een kort filmpje graag waarom zij zich hebben aangesloten. Deze website is een initiatief van Bouwend Nederland, UNETO-VNI en OnderhoudNL.

Naar boven