Afbeelding .

.

Woningtekort in Nederland

De oplossingen voor het woningtekort in Nederland hebben een overkoepelend kenmerk: er is ruimte nodig. Financiële ruimte (voor starters en woningcorporaties), juridische ruimte (regels om ruimte te maken voor nieuwe projecten) en fysieke ruimte (om locaties te ontwikkelen). En - niet onbelangrijk - woon- en leefruimte voor iedereen die een woning nodig heeft.

      


Geef de economie een impuls met investeringen in woningbouw!

De overheid kan op elke mogelijke manier helpen door te investeren in die ruimte. Met geld, met tijd, met aandacht, met regelgeving. Hiermee kunnen we het woningtekort oplossen en toekomstbestendig doorbouwen aan Nederland. Want investeren in ruimte is goed voor Nederland, voor de economie, voor ons allemaal.

De Woningbouwalliantie wil met het Rijk de handen ineenslaan en de woningbouw benutten om de Nederlandse economie en ons woon- en leefklimaat een forse impuls te geven. De voorgestelde maatregelen zijn beschreven in het pleidooi ‘De crisis uit investeren met toekomstige woningbouw’ dat op 18 juni werd aangeboden aan de woordvoerders Bouwen en Wonen van de Tweede Kamer.

Meer informatie

Met de organische social media campagne Investeren in ruimte vragen een aantal organisaties uit de Woningbouwalliantie aandacht voor de kansen die investeren in woningbouw Nederland biedt. De campagne wordt mede ondersteund door de onderstaande partijen. Meer weten? Kijk op www.woningbouw-alliantie.nl.

   

     

  

     


   

Toolbox #investeerinruimte

Toolbox #investeerinruimte

Voor partijen die bij deze campagne betrokken zijn, is een toolbox ontwikkeld. In de toolbox vind je een uitgebreide uitleg, een campagnevideo en afbeeldingen die je kunt delen. Draag jij bij aan onze campagne?

Naar de toolbox en campagnemiddelen