Samen sterker door samenwerken | Jaarcongres STABI en SMI

Het Aanbestedingsinstituut en SMI doen het al lang, samenwerken. Ieder jaar organiseren wij samen een congres en ook dit jaar bent u van harte welkom. We richten ons specifiek op samenwerking. Samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, maar ook verderop in de keten. Een goed contact is de basis van een goede samenwerking tijdens de uitvoering en dat begint al in de aanbestedingsfase.

Samen sterker door samenwerken | 17 november 2017 | Terugblik

Klik hier voor de volledige terugblik, inclusief de presentaties »

Datum

17 november 2017

Tijd

13.00 uur - 17.00 uur

Locatie

Provinciehuis Utrecht | Archimedeslaan 6 | Utrecht
Doelgroep Dit congres is bedoeld voor opdrachtgevers (decentrale overheden), adviseurs aannemers en installateurs die betrokken zijn bij aanbestedingen
Kosten Deelname is kosteloos. Bent u verhinderd? Tot twee dagen van tevoren kunt u zich kosteloos afmelden. In andere gevallen brengen wij u € 50,- onkosten in rekening.

Ons congres kenmerkt zich ook dit jaar door de nadruk op de praktijk: geen hoogdravende, juridische onderwerpen, maar concrete oplossingen en voorbeelden die de aanbestedingspraktijk, en daarmee bouwpraktijk (breed) vooruit brengt.

Met korte, inhoudelijke en inspirerende bijdragen stippen we het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken aan. Contact maken staat centraal. In een recordtempo spreekt u deze middag ook opdrachtgevers of opdrachtnemers om onder leiding van Leen Valk (lector, onderzoeker, adviseur, docent, coach, creatief denker, ondernemer - Technische Universiteit Delft) kennis te nemen van elkaars ideeën bij het verbeteren van de samenwerking.

Programma

Tijd                          Onderdeel
13.00 - 13.30 uur    Ontvangst
   
13.30 - 13.40 uur Welkomstwoord
Door gedeputeerde Jacqueline Verbeek - Nijhof van de Provincie Utrecht, waar we te gast zijn.
   
13.40 - 13.45 uur

Opening
Dagvoorzitter Leen Valk leidt de dag in.
   

13.45 - 14.05 uur Actualiteiten in de aanbestedingspraktijk
Joost Fijneman (Aanbestedingsinstituut) en Margreet Stok (SMI) bespreken de ontwikkelingen in de aanbestedingspraktijk zoals zij die in het afgelopen jaar zijn tegengekomen in hun praktijk.
  
14.05 - 14.25 uur De weg naar een perfect project
Arent van Wassenaer (The Faithful Goose) bespreekt - op basis van zijn jarenlange ervaring als één van de meest invloedrijke bouwrechtjuristen van Nederland - de belangrijkste succesfactoren om van een bouwproject een succesvolle samenwerking te maken.
   
14:25 - 15:10 uur

Samenwerken - Het kan anders!

  • Korte inleiding Ellen Masselink (BAM) - Een mooie ervaring in het buitenland met doorkijkje naar dagelijkse praktijk;
  • Korte inleiding Marc Unger (CPO Schiphol) vanuit Opdrachtgeversperspectief over samenwerken met marktpartijen.
  • Paneldiscussie met Arent van Wassenaer, Ellen Masselink en Marc Unger en met de zaal over de voorwaarden voor succesvol samenwerken en over hoe deze in te passen zijn in een 'doordeweekse' aanbesteding.
15.10 - 15.30 uur Pauze
    
15.30 - 16.20 uur Speeddaten
Deelnemers van opdrachtgeverszijde en ondernemerszijde worden één-op-één gekoppeld en proberen aan de hand van stellingen inzicht te krijgen in elkaars standpunten en manier van werken. Zo leggen we de blokkades bloot voor een andere wijze van samenwerken - en maken we een start met het opheffen ervan!
     
16:20 - 16:30 uur Afronding
De dagvoorzitter vat kernachtig samen wat de lessen van deze middag zijn.
     
16:30 - 17:30 uur Borrel ter afsluiting