Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Kennis
 3. Stakingen
 4. Hoe te handelen als werkgeverkennis stakingen hoe te handelen als werkgever

Hoe te handelen als werkgever

Vakbonden kunnen overgaan tot acties als er geen akkoord bereikt kan worden aan de cao-onderhandelingstafel. Ook jouw bedrijf kan daardoor getroffen worden. Emoties kunnen dan hoog oplopen.

Naast een handige checklist, veelvoorkomende vragen & antwoorden is er ook praktische informatie over de Stichting OGB, die bij stakingen een vergoeding kan uitkeren. Ook zo staan we elkaar bij, als leden van Bouwend Nederland. In de loop der jaren heeft de regeling haar nut bewezen. Ook is er juridische achtergrondinformatie waarmee je goed beslagen ten ijs kunt komen.

Checklist voor bedrijven bij acties
Deze checklist bestaat uit 2 onderdelen:

 • maatregelen die de onderneming treft vóór de staking (diverse maatregelen kunnen al in ’vredestijd’ worden voorbereid. Haast op het laatste moment is niet goed)
 • maatregelen die de onderneming treft tijdens de staking(sdreiging).

Vooraf te nemen maatregelen

 • formeren van een crisisteam.
 • regelen wie wat zal doen (b.v. communicatie richting Bouwend Nederland/OGB).
 • aanwijzen van een woordvoerder intern en naar buiten toe (nooit tegenstrijdige berichtgeving; berichtgeving afstemmen op berichtgeving van Bouwend Nederland)
 • opstellen van regels over (hoe en wanneer) inlichten van:
  - stafpersoneel
  - OR
  - gehele personeel
  - onderaannemers
  - afnemers
  - andere belanghebbenden zoals leveranciers, vervoerders, omwonenden etc.
  - banken/verzekeringsmaatschappijen
  - pers
  - plaatselijke overheid
  - politie
  - openbare nutsbedrijven
  - milieu autoriteiten
  - collega-werkgevers
 • lijst klaarmaken met namen, adressen en telefoonnummers van bovengenoemde personen en instellingen.
 • controleren of contracten clausules (zouden moeten) bevatten inzake opschorting van verplichtingen in geval van staking. Noem een staking ook expliciet in een overmachtsbepaling in contracten.
 • een (concept)brief opstellen aan opdrachtgevers inzake de opschorting van de verplichtingen i.v.m. werkacties. Deze brief kan worden verzonden zodra de werkactie zich voordoet.
 • een concept-schriftelijk voorbehoud maken ten aanzien van alle civiele rechten m.b.t. schadevergoeding, onrechtmatige daad e.d. Dit moet gericht worden aan de organisatoren van de actie, meestal de vakbonden. Het kan worden verzonden als de staking zich aandient.
 • zorgen dat elders een duplicaat van de personeelsadministratie is. Wanneer je door en poortblokkade of bedrijfsbezetting het kantoor niet in kunt, heb je toch de beschikking over de personeelsadministratie. Dit is nodig met het oog op voorlichting aan het personeel, registratiemogelijkheden t.a.v. werkwillendheid e.d.
 • omschrijving van beschermingsmaatregelen voor belangrijk materieel en computers.
 • omschrijving van maatregelen om productie zo snel mogelijk weer op gang te kunnen brengen.
 • concept-brief om tijdig aan alle werknemers kenbaar te kunnen maken dat niet gewerkte uren niet zullen worden doorbetaald (met evt. consequenties voor vakantie, vakantietoeslag e.d.).
 • communicatieverloop in de gaten houden in verband met nazorg.
 • voorbereiden logboek om verloop staking te noteren eventueel in combinatie met video- of foto-opnames (een logboek is nuttig in verband met de bewijsvoering in eventuele rechtszaken).

Maatregelen tijdens de staking(sdreiging)

 • aanwijzing van een functionaris voor elke afdeling/bouwplaats, die voor ter plekke de nodige maatregelen treft.
 • toepassen van beschermingsmaatregelen voor belangrijk materieel en computers.
 • toepassen van maatregelen om productie zo snel mogelijk weer op gang te kunnen brengen.
 • maatregelen voor het registreren van stakers en niet stakers (met dagen en uren) en van werkwilligen die feitelijk worden belet aan het werk te gaan.
 • brieven of andere middelen om tijdig aan alle werknemers kenbaar te maken dat niet gewerkte uren niet zullen worden doorbetaald (met evt. consequenties voor vakantie, vakantietoeslag e.d.).
 • regeling voor de registratie van alle gebeurtenissen tijdens het conflict.
 • eventueel (vervangend) werk voorbereiden voor werkwilligen.
 • iemand van de zijde van werkgever bij de poort plaatsen om werkwilligen te beschermen.
 • intimidaties en provocaties van werkwilligen en werkgeversbestuurders melden aan Bouwend Nederland.
 • logboek bijhouden van de acties, eventueel in combinatie met video- of foto-opnames.
 • in gesprek proberen te blijven met actievoerders.
Loonbetaling bij acties en stakingen

Tijdens stakingen hebben stakende werknemers geen recht op loon, vakantiegeld, 13e maand of andere gerelateerde betalingen.

Vraag en antwoord

Bekijk de veelgestelde vragen

Vormen van collectieve acties

Lees hier meer over collectieve acties

Juridische maatregelen tegen acties

Wat kan een werkgever doen tegen collectieve acties?