Kleur uw gemeente groen

Kleur uw Gemeente Groen werkt met gemeenten en regio’s samen om de uitrol van energiebesparing te versnellen en te verankeren. Kleur uw Gemeente Groen brengt de vaardigheid, de kennis en het netwerk van een groot aantal maatschappelijke - en brancheorganisaties samen.

We versterken op die manier de lokale aanpak door:

  • Met gemeenten en regio’s samen kansrijke aanpakken te ontwikkelen
  • Daarbij onze kennis en expertise in te brengen
  • Ondernemers en het maatschappelijk middenveld aan tafel te brengen
  • De vraag naar energiebesparing te bundelen en aanbodconsortia op te zetten
  • De uitvoering kwalitatief en organisatorisch te borgen
  • Desgewenst projectcoƶrdinatie te leveren en
  • Bewezen trajecten en middelen in te zetten

Doelgroepen

Doelgroepen zijn: woningeigenaren, huurders en woningcorporaties, bedrijfs- en maatschappelijk vastgoed.

Doelgroep Handelingsperspectief
Gemeente Kleur uw Gemeente Groen ontwikkelt met gemeenten een compleet samenhangend programma, waardoor een gemeente zich niet meer bezig hoeft te houden met verschillende, losse initiatieven en de coƶrdinatie van alle stakeholders afzonderlijk
Woningcorporatie Verduurzaming is een belangrijk onderwerp voor woningcorporaties: door mee te doen aan Kleur uw Gemeente Groen kunnen woningcorporaties samen met de gemeente en burgers hun duurzaamheidsdoelstellingen halen
Marktpartijen Kleur uw Gemeente Groen biedt een verkoopkanaal voor aannemers en installateurs waarmee een grote doelgroep opdrachtgevers kan worden bereikt; daarnaast kunnen (MKB-)bedrijven zelf ook ondersteund worden bij energiebesparing
Burgerorganisaties Samen sta je sterker: Kleur uw Gemeente Groen begeleidt op wijkniveau burgers bij het verduurzamen van de buurt – zo help je mee aan een duurzamere buurt en bespaar je zelf geld op de energierekening
Bedrijfs- en maatschappelijk vastgoed Vastgoedeigenaren staan er niet alleen voor in hun doelstelling en wettelijke plicht om energie te besparen. Ze kunnen deel worden van een programma dat door Kleur uw Gemeente Groen en de respectievelijke gemeente opgezet kan worden om hier gezamenlijk invulling aan te geven.