Klimaatakkoord: Plannen maken grootschalige verduurzaming mogelijk

Op 21 december overhandigde Ed Nijpels het ontwerp voor het Klimaatakkoord aan Eric Wiebes. Het kabinet kan hiermee een belangrijk startschot geven voor opschaling van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Bouwend Nederland heeft zich in de onderhandelingen aan één van de vijf tafels, de Sectortafel Gebouwde Omgeving hard gemaakt voor een realistisch praktisch uitvoerbaar plan om verduurzaming te versnellen. We zijn dan ook blij dat in het huidige ontwerp substantiële middelen zijn opgenomen om op korte termijn ervaring op te doen met grootschalige verduurzaming van woningen. We hopen dat dit ontwerp één op één terugkomt in het definitieve Klimaatakkoord.

Losse eindjes

De gepubliceerde tekst bevat veel procesafspraken. Voor een praktische uitvoering moeten taken en regie duidelijker belegd worden. Hoe woningeigenaren de verduurzaming woonlastenneutraal gaan betalen behoeft nog een forse uitwerking en een wetswijziging.

Verloop 

  • Februari t/m juni 2018: Discussies hoofdtafel en vijf deeltafels
  • 10 juli 2018: Presentatie afspraken op hoofdlijnen
  • Zomer 2018: Doorrekening afspraken door Planbureau voor de Leefomgeving
  • September t/m december 2018: Uitwerking afspraken op hoofdlijnen
  • 21 december 2018: Overhandiging ontwerp Klimaatakkoord. 
  • 17 januari 2019: ledenbijeenkomst Klimaatakkoord Bouwend Nederland. 
  • 13 maart 2019: Doorrekeningen PBL – beoogde presentatie
  • Voorjaar 2019: Standpuntbepaling Kabinet
  • Voorjaar 2019: Behandeling Tweede Kamer

Nieuws & actualiteit