Kabinetsreactie Klimaatakkoord: bouw kan aan de slag met energietransitie!

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord. Bouwend Nederland onderschrijft de doelstellingen van het akkoord om in 2030 bijna de helft minder CO2 uitstoot te realiseren dan in 1990. Met de plannen kan het kabinet een belangrijk startschot geven voor opschaling van de energietransitie.

Bouwsector versnelt energietransitie

De bouwsector neemt graag haar verantwoordelijkheid in de energietransitie. Om deze transitie te versnellen en het Klimaatakkoord te ondersteunen was Bouwend Nederland één van de initiatiefnemers van het Bouw Techniek en Innovatie Centrum (BTIC). Dit BTIC begint met het programma 'Integrale energietransitie bestaande bouw' om wijken in Nederland voor het jaar 2050 energieneutraal te maken.

Startmotor vliegwiel voor opschaling

Daarnaast zijn we blij dat er in het Klimaatakkoord substantiële middelen zijn opgenomen om op korte termijn ervaring op te doen met grootschalige verduurzaming van woningen. Het is belangrijk dat de Startmotor snel van start gaat. De Startmotor is een vliegwiel voor opschaling van verduurzaming en een grote stap richting een aardgasvrije gebouwde omgeving.

Juiste condities scheppen

Het Klimaatakkoord bevat veel procesafspraken. In de uitvoering is het belangrijk dat de condities voor handelen geregeld worden voor partijen die aan de lat staan. Technisch is al heel veel mogelijk. Om nog verder te kunnen innoveren en investeren hebben bouwbedrijven zicht nodig op een continue vraag van opdrachtgevers.Bouwend Nederland is verheugd dat woonlastenneutraliteit voor huiseigenaren centraal staat in het Klimaatakkoord. Wij hopen dat de in het Klimaatakkoord genoemde nieuwe financieringsmodellen snel van de grond komen.

Nederland bereikbaar houden

De voorstellen van het kabinet om de mobiliteit te verhogen, volgen wij met interesse. Wij vinden het belangrijk dat Nederland op een duurzame, realistische en toekomstbestendige manier bereikbaar blijft. Binnen de Mobiliteitsalliantie werkt Bouwend Nederland aan concrete voorstellen om Nederland bereikbaar te houden.

Verloop 

  • 28 juni 2019: Kabinetreactie Klimaatakkoord
  • 13 maart 2019: Doorrekeningen PBL
  • 17 januari 2019: ledenbijeenkomst Klimaatakkoord Bouwend Nederland
  • 21 december 2018: Overhandiging ontwerp Klimaatakkoord
  • September t/m december 2018: Uitwerking afspraken op hoofdlijnen
  • Zomer 2018: Doorrekening afspraken door Planbureau voor de Leefomgeving
  • 10 juli 2018: Presentatie afspraken op hoofdlijnen
  • Februari t/m juni 2018: Discussies hoofdtafel en vijf deeltafels

Nieuws & actualiteit