Wet Kwaliteitsborging - WKB

Op 21 februari 2017 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb), inclusief de beide nota’s van wijziging en een aantal amendementen en moties. Dit wetsvoorstel introduceert een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. Hierbij moet voor bepaalde categorie├źn bouwwerken gebruik gemaakt worden van toegelaten instrumenten voor kwaliteitsborging om te waarborgen dat aan de bouwtechnische voorschriften kan worden voldaan. Verder bevat het wetsvoorstel enkele wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek ter versterking van de privaatrechtelijke positie van de bouwconsument.

De Wet Kwaliteitsborging heeft drie doelen: een verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit, een verbeterde positie van de consument, en het stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering. Om dit te bewerkstelligen, wordt een stelsel ontwikkeld voor toetsing op relevante aspecten van kwaliteit van het eindproduct door een onafhankelijke marktpartij. Verder zal een verklaring van de kwaliteitsborger bij oplevering voorwaarde zijn voor ingebruikname en wordt een aantal wijzigingen in Burgerlijk Wetboek doorgevoerd.In deze themaomgeving leest u alles over de gevolgen voor de sector.

 

Nieuws & actualiteit