Afbeelding Maand van de Toekomst | Juni 2022

Maand van de Toekomst | Juni 2022

5 regiodagen en 40 digitale sessies

Maand van de Toekomst

In juni 2022 presenteert Bouwend Nederland de Maand van de Toekomst. Je leest het goed, we gaan samen een volledige maand bouwen aan morgen én de toekomst. Dat doen we met een landelijk thema en een regionale focus voor onze lidbedrijven. In juni wordt je daarom geïnspireerd en geactiveerd. Kom ook naar de Regiodag in jouw regio én meld je aan voor een of meer van onze bijna 40 digitale sessies. Let op, voor de regiodag meld je je apart aan.

9 juni 2022

Regio Randstad Noord

BouwLab R&Do Amsterdam
Van 16.00 tot 20.30 uur
Regiodag Randstad Noord

Direct aanmelden

21 juni 2022

Regio Noord

Nieuw Allardsoog Bakkeveen
Vanaf 15.00 uur
Regiobijeenkomst Noord

Direct aanmelden

21 juni 2022

Regio Zuid

STRND Breda
Vanaf 15.00 uur
Regiodag Zuid

Direct aanmelden

28 juni 2022

Regio Randstad Zuid

Dirkzwagerterrein Schiedam
Vanaf 16.00 uur
Regiodag Randstad Zuid

Direct aanmelden

30 juni 2022

Regio Oost

Papendal Arnhem
Vanaf 14.30
Regiodag Oost

Direct aanmelden

De toekomst is modulair
01-06-2022 / 12.00 - 13.00 uur
Slimmer en sneller bouwen aan de woningopgave van vandaag en morgen. Modulair bouwen met de systemen van Ursem Modulaire bouwsystemen maakt project overstijgende productontwikkeling in de gestapelde woningbouw mogelijk. Dit resulteert in kostprijsreductie en productoptimalisatie. Samen maken we meer waar!
   

   
Boaz de Boer
van Ursem Modulaire Bouwsystemen

Glas: duurzaam en circulair
01-06-2022 / 16.00 - 17.00 uur
Glas draagt bij aan verduurzaming van de bebouwde omgeving en een circulaire economie. Daarbij kunnen in één product (isolatieglas) diverse functionaliteiten aan elkaar gekoppeld worden, zoals isolatie, (doorval en brand)veiligheid, geluidwering, opwekken van energie, esthetiek, enz. Alles met een basismateriaal wat oneindig gerecycled kan worden.
    

Anton Peters
van AGC Flat Glass Europe

Wouter van Strien
van AGC Flat Glass Europe

Maak verduurzamen van utiliteit mogelijk met BespaarGarant
02-06-2022 / 12.00 - 13.00 uur
Hoe verduurzaam je gebouwen met een technische prestatiegarantie en slimme financiering uit lagere energiekosten? Het kan met BespaarGarant, een open standaardmethode die het verduurzamen van utiliteitsgebouwen en de financiering eenvoudiger maakt. In deze online sessie leggen we je uit hoe het werkt en hoe je zelf als uitvoerende partij aan de slag kunt.
Marco Witschge
van BespaarGarant
De Woongaard, een ecologische woonwijk
02-06-2022 / 16.00 - 17.00 uur
Een unieke, duurzame CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) op Walcheren. Gelegen in een boomgaard, dicht bij bos, zee en strand. Met veel speelruimte voor kinderen en een grote eetbare tuin. Waar gezinnen, stellen en singles wonen. Jong en oud door elkaar. Waar je huis je privéruimte is en je samen eigenaar bent van de grond en gedeelde voorzieningen.
Albert Jan van Breevaart
van Bouwbedrijf Boogert 
Waterstof: kansen voor bouw en infra

  
03-06-2022 / 12.00 - 13.00 uur
Is waterstof een goed alternatief voor fossiele brandstoffen? En wat is waterstof eigenlijk, hoe wordt het gemaakt en getransporteerd? Hoe kun je dat dan inzetten voor bijvoorbeeld materieel of de gebouwde omgeving? In deze sessie gaan we het gesprek aan met Avitec dat zijn eigen waterstof produceert en gebruikt in verschillende machines.
Freddy van der Werff
van Avitec BV
Kees Vianen
van Bouwend Nederland
De VR Toolbox, een virtuele training voor veiliger werken op hoogte
07-06-2022 / 08.00 - 09.00 uur
De VR Toolbox is een trainingssimulatie voor op de Oculus Quest 2 VR bril, waarmee gebruikers op een virtuele bouwplaats kunnen leren veiligheidsrisico’s te herkennen en kennis kunnen opdoen over (specifieke aspecten van) veiligheid in de bouw. In deze module gaat het over het onderwerp veilig werken op hoogte. Tijdens deze sessie vertellen we over het project en de applicatie en laten we middels een live stream zien hoe de app eruit ziet.
Jeroen van Velzen
van K_Dekker bouw & infra B.V.

Vincent Zijlstra
van Bouwend Nederland
Het perspectief van zero emissie bouwmaterieel
07-06-2022 / 12.00 - 13.00 uur
Het pas opgeleverde regeerakkoord is er duidelijk over: emissies op en rond de bouwplaats moeten teruggebracht worden. Schone machines gaan het werk verrichten en diesel moet uitgefaseerd worden. Dat vergt om een andere inrichting van de bouwplaats. Tijdens deze sessie gaan we in op de mogelijkheden om het materieelpark toekomstbestendig te maken én de randvoorwaarden die nodig zijn om emissievrij te werken.
Yannick Bos
van Bouwend Nederland
Jorrit van Ommen
van Bouwend Nederland
Stapsgewijs naar een circulair bouwproject en bouweconomie
07-06-2022 / 16.00 - 17.00 uur
Circulair bouwen en ondernemen stapsgewijs in jouw bedrijf implementeren. Uitleg hoe je overzicht en inzicht kunt ontwikkelen en wat je daarvoor nodig hebt om naar een concrete en toekomstbestendige bedrijfsaanpak te komen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en uitleg over actuele ontwikkelingen in de markt, word je geënthousiasmeerd en zie je de noodzaak om er gericht mee aan de slag te gaan. Ben jij ook benieuwd naar TRIAS ARGENTARIAE?
Klaas Graveland
van Hunebouw
Duurzame energie uit reststromen maakt klimaatdoelen haalbaar in Groene Hart
08-06-2022 / 12.00 - 13.00 uur
Groenvoorziener Vermeulen Groep, ontwikkelaar NettEnergy en adviesbureau Delphy kregen groen licht om waterstof (H2) te maken van bermgras. Het project draagt de naam Groene Hart Waterstof. De Vermeulen Groep voert in opdracht van overheden het onderhoud uit van bermkanten en groenbeheer. Het verzamelde restmateriaal wordt nu tegen kosten afgevoerd naar een composteerder; een laagwaardige bestemming voor een waardevolle grondstof. De pilot is erop gericht de energie die is opgeslagen in dit materiaal om te zetten naar waterstof en biochar middels een innovatieve vergassing technologie.
Sebastiaan Joosten
van De Vermeulen Groep
De kansen voor MKB-bouwbedrijven in de groeiende markt van verduurzamen
08-06-2022 / 16.00 - 17.00 uur
Of het nou om zonnepanelen, laadpalen, batterijen of warmtepompen gaat. De komende jaren moet er een enorme verduurzamingsslag plaatsvinden in de bestaande bouw maar ook in de nieuwbouw. Tijdens deze sessie verkennen we met elkaar hoe een MKB bouwbedrijf hier goed op kan inspelen en welke rol(len) zij daarin kan pakken. Daarbij zal Four Energy als inspirerend voorbeeld worden toegelicht.  
Erik Kemink
van Four Energy
De impact van samenwerken
09-06-2022 / 12.00 - 13.00 uur
Door écht samen te communiceren verbeter je de samenwerking in je bedrijf én de resultaten van projecten. CT de Boer creëert met project IMPACT een veilige omgeving waarin mogelijkheden voor verbeteringen besproken én uitgevoerd kunnen worden. Mensen werken prettiger, hebben meer plezier in hun werk en minder stress. En het leverde meer geld op! Wil jij van mensen uit de praktijk horen hoe prettiger werken en meer verdienen geen tegenstellingen maar een keiharde randvoorwaarden voor succes zijn?

Anton Gorter
van Civiele technieken de Boer

Fenneken Lamaker
van Bouwend Nederland
Familiebedrijven, waar generaties elkaar treffen
10-06-2022 / 12.00 - 13.00 uur
Veel van onze kleinere bedrijven in de bouw zijn familiebedrijven. De oude garde wordt opgevolgd door een nieuwe generatie. Is er voldoende match tussen beide generaties of botst het?

Guido van Tongeren
van Henk van Tongeren
Water & Techniek

Klimaatplein Horst aan de Maas: onze toekomst in 1 plein?!
13-06-2022 / 12.00 - 13.00 uur
Het Klimaatplein in Horst aan de Maas is weliswaar een relatief klein plein, maar wel het eerste plein in Nederland wat inzicht geeft in de toekomst van de bouw- en infrasector. Soms onzichtbaar, maar soms ook zichtbaar en meetbaar laat het plein zien wat circulaire economie en circulaire ontwerpstrategieën zijn. De sensors bewijzen de meerwaarde van klimaatadaptief inrichten en laten zien dat dit niet risico beheersend is, maar vooral kansen creërend werkt.
Roger Feller
van BLM Wegenbouw
Exo-skeletten: nieuwe ontwikkelingen voorkomen ongelukken en maken werk lichter
13-06-2022 / 16.00 - 17.00 uur
Deze digitale sessie is niet alleen maar theoretisch maar ook praktisch. De deelnemers worden in digitale groepen (begeleid door medewerkers van Bouwend Nederland) op pad gestuurd om hun gedachten te vormen over de opdracht die ik ze meegeef: Ik ben nu 52 en ga over 15 jaar met pensioen. Hoe zorgen we er met z’n allen voor dat er dan geen nieuwe beleidsmedewerker veiligheid nodig is en ik met een gerust hart de deur voor de laatste keer achter mij dichttrek?
Clemens van den Enden
van Bouwend Nederland
Klimaatadaptieve natuurinclusieve woningbouw
14-06-2022 / 12.00 - 13.00 uur
Hoe maken we nieuwbouw die bestand is tegen klimaatverandering? Hoe voorkomen we wateroverlast, verdroging, hittestress? Groen kan de oplossing zijn en tegelijk de biodiversiteit, natuur en belevingswaarde verhogen. Maar hoe krijgen we dit voor elkaar? Deze sessie gaat in op de ervaringen die 8 gemeenten, 5 woningbouwcorporaties en 26 bouwbedrijven/projectontwikkelaars binnen het KAN (Klimaatadaptief bouwen met de Natuur) bouwen platform met elkaar hebben opgedaan.
Helen Visser
van Bouwend Nederland
Middels scantechnieken en data inzicht in de ondergrond en een veilige uitvoering
14-06-2022 / 16.00 - 17.00 uur
De ondergrond met name in binnensteden is vol met kabels, leidingen en andere obstakels zoals stadsmuren, explosieven en gedempte watergangen. Inzicht in mogelijke obstakels en daarmee risico’s in de voorbereidingsfase, leiden tot een optimaal ontwerp met andere ordening van kabels en leidingen. Door gebruik te maken van innovatie, digitalisering en data wordt er slimmer samengewerkt in de graafketen en zijn graafschades in de uitvoering verleden tijd. Maak kennis met verschillende scantechnieken en hoe je met beschikbare data slim en makkelijk kunt ontwerpen en veilig werkt in de uitvoering.

Anouk van der Veen
van SBG (Stichting Belangen Grondzuigers)

 

Mechiel van Manen
van Siers Groep

 

Theo Ellenbroek
van VWTelecom

 

Transities als continuïteitskans voor de infra
15-06-2022 / 12.00 - 13.00 uur
Nederland staat voor een aantal kansrijke transities en uitdagingen m.bt. het beleid op bereikbaarheid. Een goede aanpak creëert perspectief voor klimaatambities, het in aanbestedingen gunnen op duurzaamheid en het investeringsvermogen van de infrasector. Maar hoe pak je dit programmatisch aan? Daarin is het essentieel dat de grootschalige opgave op het gebied van vervanging en renovatie voor de komende 30 jaar samengaat met belangrijke verduurzamingsafspraken richting 2050.
Johran Willegers
van Bouwend Nederland
Waarom de bouw zich contractueel laat ‘piepelen’?
15-06-2022 / 16.00 - 17.00 uur
De voorwaarden van contracten worden veelal gedicteerd door de opdrachtgever onder het mom ‘wie betaalt, bepaalt’. In de regel wordt daarbij in verregaande mate afgeweken van paritaire voorwaarden als UAV en UAV-GC. Deze sessie gaat over andere manieren van contracteren: van opgelegd eenzijdige voorwaarden naar een (meer) evenwichtig contract met een voor opdrachtnemer beheersbare risicoverdeling en een eerlijke prijs voor het werk. 
Arno Duijverman
van Bouwend Nederland
De wijk van de toekomst
16-06-2022 / 08.00 - 09.00 uur
Niemand weet precies hoe de wijk van de toekomst eruitziet. Er wordt veel over gesproken en er zijn partijen die hiermee in de praktijk al ervaring mee hebben opgedaan. Heijmans neemt jullie mee in de wijk van de toekomst vanuit de toekomstige bewoner; ‘waar wil je wonen’. Onderwerpen als smartgrid, energie, duurzaamheid, inclusiviteit en makers van de gezonde leefomgeving komen aan de orde. De ontwikkeling van deze wijk speelt zich af in het speelveld van bedrijven, burgerij en bewoners (3B’s). Neem deel en laat je verassen door wat al mogelijk is bij het creëren van de wijk van de toekomst!
Berend Doedens
van Heijmans

Ronalt Folbert
van Heijmans

 

Woningbouw en natuur, het complexe samenspel van de ruimteverdeling
17-06-2022 / 12.00 - 13.00 uur

Ruimte in Nederland is schaars en de bevolking blijft groeien. Beschikbare ruimte moeten we delen terwijl veel mensen en sectoren er claims op leggen. Een miljoen woningen, infrastructuur, landbouw, industrie, water, natuur, zonnepanelen en windmolens moeten een plek krijgen op een klein stuk land. Centrale vraag deze sessie is hoe de discussie rond het complexe samenspel van de ruimteverdeling in Nederland zich ontwikkelt en welke plaats woningbouw en natuur daarin hebben. Kunnen woningbouw, infrastructuur en natuur elkaar wel versterken?

Martijn Verwoerd
van Bouwend Nederland

Ruben Heezen
van Bouwend Nederland

Go Pro in het onderwijs
20-06-2022 / 12.00 - 13.00 uur
Video is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. In het onderwijs is de rol van video steeds belangrijker geworden. In het beroepsonderwijs kunnen studenten bijvoorbeeld hun werkzaamheden filmen. In project 'GoPro: GrensOverstijgend PRaktijkOpleiden' onderzoeken we hoe dit soort studentvideo's kunnen bijdragen aan de verbetering van leeropbrengsten in het mbo (BBL niveau 2 en 3). We nemen je graag mee in ons onderzoek en delen praktische tips en trucs.

Sietse Brands
van ONETD

Bernadette Maat-De Boer
van Bouwend Nederland

Anna Verdoes
van Hogeschool Utrecht

Samenwerken met buitenlandse arbeidskrachten
20-06-2022 / 16.00 - 17.00 uur
Wat zijn de mogelijkheden bij het werken met buitenlandse arbeidskrachten en buitenlandse bedrijven en zzp’ers. Wat zijn de aandachtspunten? In deze sessie wordt tevens een update gegeven van de uitwerking van het rapport Roemer (“Geen tweederangsburgers”) en de verplichte certificering voor uitzendondernemingen.
Jaap van de Burgt
van Bouwend Nederland
Nu Bouwen aan Morgen: waarde van bouwen
21-06-2022 / 08.00 - 09.00 uur
De maatschappelijke en economische waarde van de Nederlandse bouw- en infrasector staat buiten kijf. Maar Nederland staat voor een aantal dringende maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, uitputting van grondstoffen, energietransitie, vergrijzing en verstedelijking met de daarbij behorende woon- en vervoersopgaven. Hoe kan de bouw- en infrasector, met alle maatschappelijke opgaves die er liggen, zijn toegevoegde waarde handhaven?
Wilbert Schellens
van Bouwend Nederland
Flexibel opleiden van zij-instromers: een oplossing voor het personeelstekort?
21-06-2022 / 12.00 - 13.00 uur
De sector heeft de komende jaren duizenden extra vakkrachten nodig. De instroom van jongeren in de diverse bouwopleidingen is onvoldoende om aan de grote vraag naar gekwalificeerd personeel te voldoen. Voor zij-instromers is het niet altijd eenvoudig om de overstap te maken naar de bouw. Door het aanbieden van modulaire opleidingen hopen de opleidingsbedrijven meer kansen te bieden voor zij-instromers. Hoe werken deze opleidingen precies en wat kunnen bedrijven doen?
Jakob de Jonge
van Bouwend Nederland
VIRTUe presents Ripple: het huis van de toekomst
22-06-2022 / 12.00 - 13.00 uur
Door het huis van de toekomst te bouwen, werkt VIRTUe mee aan een gemeenschappelijke, duurzame manier van denken van personen en bedrijven in de bouw. Het Ripple-concept wordt werkelijkheid in de Ripple Demonstration Unit, een zeer efficiënte woonunit voor twee huishoudens, waar circulariteit samengaat met innovatieve technologieën. Gebruiksvriendelijke slimme systemen worden toegepast op gedeelde ruimtes en apparaten, waardoor het makkelijker wordt om duurzaam te leven.
Coen van Spaendonck
van TU/e

De Premier: een van de groenste gebouwen van Nederland
22-06-2022 / 16.00 - 17.00 uur
Samen met de gemeente Leiden werkt Van Rhijn Bouw aan de totstandkoming van één van de groenste woongebouwen van Nederland. Het nieuwe gebouw 'De Premier' wordt een Leids verticaal bos. Het wordt uitgevoerd met groene daken, er wordt een daktuin aangelegd en de gevel wordt onder andere begroeid met blauweregen. Door het opvallende groene aanzicht lijkt het daarmee op een verticaal bos dat vlinders en vogels aantrekt. Het gebouw draagt straks bij aan de versterking van de Leidse biodiversiteit, verbetering van ecologische waarden en klimaatadaptatie.
Helmut Schwaneberg
van Van Rhijn Bouw
Nu Bouwen aan Morgen: spreiding van functies
23-06-2022 / 08.00 - 09.00 uur
We wonen samen in een klein land, maar dat wil niet zeggen dat onze ambities omtrent leefbaarheid en functionaliteit van de omgeving niet torenhoog zijn. In het Nederland van de toekomst moeten we wonen, werken èn recreëren op een optimale manier organiseren in alle regio’s. Maar hoe gaan we dat in de praktijk aanpakken?
Hanneke van Eijndhoven
van Bouwend Nederland
Nieuwe technieken leiden tot anders ontgraven en voorspelbare ondergrond
23-06-2022 / 12.00 - 13.00 uur
De ondergrond in binnensteden is vol met kabels, leidingen en andere obstakels. Bij graafwerkzaamheden is het noodzakelijk de specifieke graafrisico’s, maatregelen en ordeningsprincipes in de voorbereiding te kennen. Door gebruik te maken van innovatie, digitalisering en data wordt er slimmer samengewerkt in de graafketen en zijn graafschades in de uitvoering verleden tijd. In deze sessie zie je hoe je met beschikbare data en nieuwe technieken een veilige, duurzame én voorspelbare ondergrond kunt creëren voor de toekomst.

Anouk van der Veen
van SBG (Stichting Belangen Grondzuigers)

 

Mechiel van Manen
van Siers Groep

 

Theo Ellenbroek
van VWTelecom

Fijn Wonen: vandaag, morgen en overmorgen
23-06-2022 / 16.00 - 17.00 uur
Van Wijnen bouwt vandaag hard aan morgen en overmorgen. De meest unieke, hypermoderne en gerobotiseerde woningfabriek in heel Europa opent binnenkort haar deuren. Hier worden straks op grote schaal betaalbare, mooie en duurzame Fijn Wonen-woningen en appartementen geproduceerd volgens ambachtelijk recept: snel te leveren woningen en appartementen in miljoenen variaties, met verantwoorde ingrediënten en een kleurrijke footprint.
Menso Oosting
van Van Wijnen
Infra Futurelabs, circulariteit en duurzaamheid in de infrastructuur
24-06-2022 / 12.00 - 13.00 uur
In Infra Futurelabs werken overheid, onderwijs en de infrasector samen aan 12 thema’s die allemaal bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. In Futurelabs zoeken we naar de best passende tools en oplossingen binnen deze thema’s. Dat doen we door reeds bestaande tools te verzamelen, maar ook door onderzoeksopdrachten door studenten samen met het werkveld uit te laten voeren. We vertellen jullie graag over het ontstaan en de mooie resultaten van de Infra Futurelabs in Overijssel.
Peter Gelink
van Roelofs en
voorzitter Infra Platform Oost
Praktisch digitaliseren
27-06-2022 / 12.00 - 13.00 uur
Op bouwplaatsen kan het lang duren voordat projectvoortgangsinformatie de juiste personen bereikt. Dit leidt vaak tot stilstand van machines, voor dure fouten en voor het overschrijden van planning. Een project vertraagt, zonder dat precies de vinger is te leggen op de oorzaak. Jansma Drachten ontwikkelt met een aantal partners software om deze problemen te reduceren of te voorkomen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een grondstoffenregistratie-systeem, een materieelbeheersysteem en Topdata.
George Kempenaar
van Jansma Drachten
Samenwerken aan meer betaalbare woningen
27-06-2022 / 16.00 - 17.00 uur
Is de woningbouw in Nederland veel te duur? We gaan in op de integrale digitalisering en ketenintegratie van de sectoren ontwikkeling, bouw en industrie. Rob Buren vertelt hoe hij het tot zijn doel maakte om de woningbouw van betaalbare woningen in Nederland te versnellen, verduurzaming van de sector en bouw- en ontwikkelkosten te verlagen. Hoe hij dat doet en wat daarvoor nodig is, dat hoor je in deze sessie.
Rob Buren
van Vorm Bouw en directeur SUPLA 
Nu Bouwen aan Morgen: energietransitie en -infrastructuur
28-06-2022 / 08.00 - 09.00 uur
We staan voor een enorme opgave. Als land moeten we verduurzamen op alle fronten. Nederland wil in 2030 namelijk 49% minder en in 2050 zelfs 95% minder CO2 uitstoten. In Europa pleiten we zelfs voor een broeikasgasreductie van 55% in 2030. De winning van het Groninger aardgas stopt en het gebruik van fossiele energie moet drastisch omlaag, tot vrijwel nul in 2050. De ambities zijn torenhoog, maar hoe gaan we deze enorme uitdaging vormgeven in ons land?
Beatrice Dormans
van Bouwend Nederland
Circulair bouwen, verplaatsing tijdelijke rechtbank Amsterdam naar Enschede
28-06-2022 / 12.00 - 13.00 uur
Lagemaat-Heerde en Groothuis Bouwgroep zijn samen met partners op dit moment letterlijk de Tijdelijke Rechtbank in Amsterdam aan het demonteren om deze vervolgens in zijn geheel te verhuizen naar Enschede. Daar wordt deze weer opgebouwd en krijgt het gebouw een nieuwe functie. Wat betekent het om een gebouw in zijn geheel te demonteren en te verhuizen? Wat is de impact? En wat betekent dit voor de toekomst?
Marc Klaver
van Cirto/Groothuis Bouwgroep

Arend van der Beek
van Cirto
Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC): samenwerken in innovatie
29-06-2022 / 12.00 - 13.00 uur
Nieuwe bouwtechnieken, -processen, -materialen en een omslag in het denken, onderwijzen en houding zijn essentieel om op de grote nieuwe maatschappelijke (inter-)nationale en regionale uitdagingen een tijdig antwoord te hebben. In de sessie geeft het BTIC inzicht in de uitdagende innovatievragen voor de toekomst. En in de praktische mogelijkheden om als (MKB-)bedrijf, kennisinstelling of overheid gezamenlijk en met nationale steun daaraan langjarig te werken.
Huub Keizers
van BTIC
Laat digitalisering voor je werken
29-06-2022 / 16.00 - 17.00 uur
Bouwen is allang niet meer alleen het leggen van klinkers, stapelen van stenen en graven van sleuven. We leunen steeds meer op digitale middelen. De inzet daarvan brengt afwegingen met zich mee. Een veelvoorkomende vraag is: waar te beginnen of hoe verder? Past het bij mijn bedrijf en wat we willen bereiken? Aan de hand van praktische voorbeelden van collega bouwondernemers vertellen we wat het hun bedrijf gebracht heeft. Niet alleen het succesverhaal, maar ook hun tips en de hobbels die genomen zijn.
Joppe Duindam
van Bouwend Nederland

Dennis Mollet
van Bouwend Nederland
Nu Bouwen aan Morgen: toekomst van werk
30-06-2022 / 08.00 - 09.00 uur
De bouw is mensenwerk, dus wanneer het op het aspect ‘menselijk kapitaal’ aankomt, fungeert de sector niet alleen als spreekwoordelijke kanarie in de kolenmijn voor bredere maatschappelijke ontwikkelingen. Veranderingen in hoe de samenleving over werk denkt, worden op hun beurt ook extra hard gevoeld in de bouw- en infrasector. Flexibilisering, instroom, (bij-)scholing en pensioen zijn onderwerpen die overal op de bouwagenda prijken en waar menig ondernemer mee worstelt. Zijn deze processen nog omkeerbaar, of moeten we ze omarmen als kansen?
Yvonne Hiddink
van Bouwend Nederland
De Toekomst = Europa
30-06-2022 / 12.00 - 13.00 uur
BENG, emissievrij materieel en vervoer, circulair bouwen, digitale gebouwpaspoorten en gerecycled materiaal bij wegrenovatie. Bovenstaande onderwerpen en andere zijn rechtsreeks te herleiden naar de EU. Daar wordt gewerkt aan een ingrijpende groene én digitale revolutie. Als je kijkt naar de toekomst van de bouw- en infrasector móet je ook kijken naar Brussel. En niet alleen als 'lastige' regelneef die verplichtingen oplegt. Maar ook als schepper van kansen om een toekomstgericht bedrijf te bouwen. Hoe ‘werkt’ Brussel, wat speelt er en waar moet je zijn met vragen?
René Meyboom
van Bouwend Nederland