Marktvisie en Leading Principles

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en infra werken samen aan een vitale en duurzame sector. Met de Marktvisie nemen Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, ProRail, Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, Uneto VNI en Astrin het initiatief. Om de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer optimaal te maken, hebben deze partijen samen een reeks leading principles opgesteld.

Nieuws & actualiteit