Marktvisie en Leading Principles

Marktvisie

De afgelopen jaren heeft de markt van bouw- en infraprojecten te maken gehad met grote veranderingen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers zien deze ontwikkelingen onder ogen en trekken samen op om het tij te keren. Met de Marktvisie nemen Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, ProRail, Bouwend Nederland, NLingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, Uneto VNI en Astrin het initiatief. Deze partijen zijn ervan overtuigt dat er voor iedereen veel is te winnen door oog te hebben voor elkaars belangen en door kwaliteit, professionaliteit en vakmanschap te belonen.

Bekijk hier de Marktvisie »

Leidende Principes

Het Opdrachtgeversforum organiseert samen met Bouwend Nederland een aantal keer per jaar het TOPoverleg. De deelnemers zijn aan de slag gegaan om Leidende Principes te formuleren. Deze principes zijn een gezamenlijk initiatief om te komen tot een praktische en zichtbare beweging naar een goede onderlinge samenwerking en oplossingen voor de problemen van nu. Hierbij is aansluiting gezocht bij het initiatief van de Marktvisie. De Leidende Principes maken dan ook onderdeel uit van de Marktvisie.

Bekijk hier de Leidende Principes »