Over Reina Uittenbogaard-de Keyser

1e lijns advisering
privaatrechtelijk,
bouwrecht en bouwgeschillen
meerwerk
oplevering
2e lijns betaald
adviseren van lidbedrijven en het afwikkelen van juridische geschillen in en buiten rechte.
Geschillencommissie Verbouwingen

Berichten van Reina Uittenbogaard-de Keyser