Meerjarenprogramma's | Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is in september 2016 gestart met een aantal meerjarenprogramma’s. Op dit moment lopen de volgende programma’s: Blijven Investeren in Opleiden (BIO), Innovatie, Instroom en Veiligheid. Hier vindt u per programma een overzicht van de betrokkenen (programmamanager, programmateam en ondernemers die via een ledengroep aan het programma zijn verbonden), de doelen en subdoelen, een korte weergave van de belangrijkste resultaten tot nu toe, en een vooruitblik naar de activiteiten voor de komende periode.

1. Meerjarenprogramma Blijven Investeren in Ontwikkelen (BIO) »

2. Meerjarenprogramma Instroom »

3. Meerjarenprogramma Innovatie »

4. Meerjarenprogramma Veiligheid »