Meerjarenprogramma Veiligheid

Meer weten? Kijk ook eens op onze themapagina www.bouwendnederland.nl/veilig-werken »

Betrokkenen

Programma-
manager
Paul Schumacher
p.schumacher@bouwendnederland.nl
Teamleden Naam Functie Locatie

Yvonne Hiddink
Dennis Mollet
Reina Uittenbogaard
Charles Verheyen
Kristine de Wilde

Bedrijfsadviseur Sociale Zaken
Adviseur Bouw & Infra
Beleidsadviseur Veiligheid
Secretaris Vakgroepen
Senior communicatieadviseur

Regio Randstad Zuid
Regio Zuid
Zoetermeer
VG Grondwerk en Railinfra
Zoetermeer

Ledengroep

Taskforce Veiligheid

 • Ad van Gameren (Van Gameren jr)
 • André de Gelder (Rots Bouw)
 • Bart van de Loo (MDB)
 • Carel den Hartog (KWS)
 • Gert Griffioen Mourik (Groot Ammers)
 • Ingeborg Goutbeek (Geveke Bouw)
 • Jan Heijmans (Heijmans)
 • Jeroen Kingma (BAM)
 • Jeroen Seldenrijk (Coen Hagedoorn)
 • John Luttikhuizen (Max Bögl)
 • Jurgen van de Ven (Huybregts Relou)
 • Peter Koenders (voorzitter) (Koenders Totaalbouw)
 • Wibo Feenstra (Jorritsma Bouw) 

Naar boven

Doelen en subdoelen

Hoofddoel van het programma Veiligheid is het zichtbaar en beheersbaar maken van de belangrijkste veiligheidsrisico’s in de bouw & infra en te komen tot een onderbouwde set van (huidige en waar nodig aanvullende) preventieve veiligheidsmaatregelen per risicocategorie alsook de implementatie, toepassing en monitoring van deze maatregelen. Subdoelen van het programma zijn:

 • Beter inzicht in het totale veld aan veiligheidsrisico’s en beschikken over logische en werkbare indeling van deze veiligheidsrisico’s (1)
 • Beter inzicht in (bijna) ongevallen als gevolg van vallen van (niet) hoogte en ongevallen als gevolg van vallen van (niet) hoogte elimineren/beheersbaar maken door opstellen, beleggen en monitoren van preventieve maatregelen (2)
 • Beter inzicht in (bijna) ongevallen als gevolg van instorting en ongevallen als gevolg van instorting elimineren/beheersbaar maken door opstellen, beleggen en monitoren van preventieve maatregelen (3)
 • Beter inzicht in (bijna) ongevallen als gevolg van aanrijding (op en rondom de bouwplaats) en ongevallen als gevolg van aanrijding (op en rondom de bouwplaats) elimineren/beheersbaar maken door opstellen, beleggen en monitoren van preventieve maatregelen (4)
 • Verhogen van de algemene bewustwording omtrent veiligheid in de sector (5)
 • Verhogen van het lerend vermogen in de sector en het stimuleren van een open cultuur (6)
 • Stimuleren van een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen ketenpartijen (7)
 • Stimuleren van een integraal verantwoordelijkheidsbesef over de hele keten (8)

Naar boven

Behaalde resultaten

Bewust Veilig Dag 2019 
Tijdens de Bewust Veilig Dag 2019 ligt de focus op integrale ketenverantwoordelijkheid. Ook is er veel aandacht voor risico's omtrent vallen. In totaal hebben meer dan 400 bedrijven deelgenomen met in totaal meer dan 8000 werklocaties. Naar de campagnesite »
   

Campagne Bewust Veilig Dag, Iedere Dag
Vanuit de campagne worden werkgevers gefaciliteerd om veiligheid dagelijks een plek te geven in de bedrijfsvoering. De campagne bestaat uit verschillende fases en wordt gevoed door output van het programma. Naar de campagnesite »
   

Voucheractie
Om 50 lidbedrijven krijgen de mogelijkheid tot veiligheidsadvies in bouwteamsituatie; deelnemende partijen doen verslag van hun ervaringen en laten zien wat met de aanbevelingen van de veiligheidsexpert is gedaan. Vouchers zijn beschikbaar gesteld tijdens de Bewust Veilig Dag (10 per regio). Naar de actiesite »
    

Werkbijeenkomst Constructieve Veiligheid
Tijdens de werkconferentie met bijna 100 afgevaardigden werd in drie groepen gesproken over knelpunten en oplossingsrichtingen. De belangrijkste uitkomsten van deze discussies zijn vertaald in een actieagenda met verbeterpunten. Daarmee willen de drie brancheverenigingen een concreet vervolg geven aan de bijeenkomst. Naar de site van deze bijeenkomst »

Naar boven

Vooruitblik activiteiten

Activiteiten die een bijdrage leveren aan subdoel 3 (instortingsgevaar) en subdoel 4 (aanraadgevaar):

 • Verdiepingsslag Instortingsgevaar. Meer inzicht in (achterliggende oorzaken van) ongevallen door instorting. Beleggen en monitoren van onderbouwde maateregelen om ongevallen door instorting te voorkomen (in samenwerking met o.a. ISZW, Taskforce Veiligheid).
 • Verdiepingsslag Aanrijdgevaar. Meer inzicht in (achterliggende oorzaken van) ongevallen door aanrijdgevaar. Beleggen en monitoren van onderbouwde maateregelen om ongevallen door aanrijdgevaar te voorkomen (in samenwerking met o.a. ISZW, Taskforce Veiligheid). 

Activiteiten die een bijdrage leveren aan subdoel 5 en 6 (verhogen van de algemene bewustwording omtrent veiligheid in de sector en verhogen van het lerend vermogen in de sector en het stimuleren van een open cultuur):

 • Toolkbox veiligheid MKB. In samenwerking met gedragsdeskundigen van Vlink wordt een toolbox ontwikkeld met als doel het veiligheidsbewustzijn en het aangaan van de dialoog omtrent veiligheid binnen het klein MKB te stimuleren. Tools hebben een duidelijke link met onderdelen van het programma (bijv. leren van incidenten). Lancering eerste tools tijdens Bewust Veilig Dag.
 • Onderzoek Meldpunt. Onderzoeksrapport dat inzicht geeft in de succes- en faalfactoren bij meldpunten in andere sectoren. Uiteindelijk doel is het opzetten van een centraal registratie- en monitoringspunt van incidenten om het lerend vermogen van de sector te verhogen.
 • MBO-module Veiligheid. Aandacht voor veiligheid in het onderwijs (MBO lesstof), i.s.m. de Taskforce Veiligheid en Stichting Concreet.
 • Cursussen en workshops. Leden worden o.a. ondersteund bij het uitvoeren van een RI&E, deze workshop is via de Bouwend Nederland Academy uitgerold bij verschillende afdelingen en regio's. Ook worden er diverse cursussen en workshops gegeven m.b.t. werken met gevaarlijke stoffen.
 • Diverse (regionale) bijeenkomsten rondom omgevingsveiligheid, constructieve veiligheid en dialoog opdrachtgever – aannemer.

Naar boven