Groot onderhoud aan bruggen en tunnels

Door J.J. (Jan Jacob) Beelaerts , 17 januari 2018

Groot onderhoud aan bruggen en tunnels

Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft vandaag, 17 januari 2018, het startsein gegeven voor een grote onderhoudsoperatie die de bestaande infrastructuur in Nederland de komende decennia zal verjongen, vernieuwen en verduurzamen. Bouwend Nederland is blij dat de nieuwe minister zo voortvarend aan de slag is gegaan en gehoor geeft aan de oproep om structureel onze kunstwerken te onderhouden.

Vorig jaar berichtte Bouwend Nederland over de 750 bruggen en 22 tunnels die het Rijkswegennet telt, waarvan er tientallen elk moment kunnen uitvallen als gevolg van gebrekkig onderhoud. ‘Het is wachten op een volgende calamiteit zoals de afsluiting van de Merwedebrug, de Afsluitdijk of de Schipholtunnel. Als zoiets op hetzelfde moment op twee of meer plekken gebeurt, zijn de gevolgen voor Nederlandse economie enorm: hele regio’s worden dagenlang ontregeld door enorme files die ook doorwerken in de rest van Nederland.’

Extra geld beschikbaar gesteld

Jan Jacob Beelaerts van Blokland, beleidsadviseur infrastructuur Bouwend Nederland, is blij dat het ministerie deze plannen, die ook in het regeerakkoord staan, ten uitvoer brengt. “Deels was dit al toegezegd, maar het is goed dat er extra geld beschikbaar komt. Dat betekent dat het ministerie de ernst van de situatie ook inziet. De minister komt nog dit voorjaar met een tweede tranche kunstwerken die moeten worden aangepakt. Niet alleen de technische staat is daarbij bepalend, maar nieuw is dat ook de economische impact een factor is om een kunstwerk aan te pakken. Graag gaat Bouwend Nederland met Rijkswaterstaat en de andere wegbeheerders in gesprek over de ambities die op nationaal en regionaal niveau er zijn om onze infrastructuur in puike conditie te blijven houden. Hierbij geldt ook dat het onderhoud zelf niet moet zorgen voor extra veel overlast voor de weggebruikers. Het zwaartepunt van de werkzaamheden is in Zuid-Holland en we moeten voorkomen dat een belangrijke stad zoals Rotterdam helemaal op slot komt te staan. Het is goed om bouwbedrijven al in een vroeg stadium te betrekken, zodat de bouwbedrijven kunnen meedenken over de mogelijkheden.”

“Goed ook dat gehoor wordt gegeven aan de wensen die geuit zijn in de Bouwagenda, om het onderhoud aan te grijpen om de kunstwerken duurzamer en slimmer te maken. Sensoren die aangeven wanneer onderhoud nodig is, voorkomen in de toekomst onverwachte problemen waar we twee jaar geleden met de Merwedebrug mee geconfronteerd werden.”


INFRAMARKT

Over de auteur

J.J. (Jan Jacob) Beelaerts

Beleidsadviseur infrastructuur Bouwend Nederland