Bouw moet meer anti-cyclisch opleiden

Door Redactie Bouwmeesters , 18 januari 2018

Bouw moet meer anti-cyclisch opleiden

Wat is ervoor nodig dat er ook in crisistijd bij bouwbedrijven opleidingsplekken voor jongeren blijven? Het antwoord op die vraag kan er volgens directeur Tof Thissen van het Werkbedrijf van UWV voor zorgen dat de bouwsector niet zoals nu en telkens als het economisch voor de wind gaat, tegen een enorm tekort aan vakkrachten oploopt. Thissen roept de sector daarom op meer na te denken over anti-cyclisch opleiden, en met de overheid te verkennen met welke fiscale maatregelen kan worden voorkomen dat bedrijven leerplekken opdoeken als het slecht gaat.  

Tegen de golven in

Het UWV Werkbedrijf denkt graag mee met de bouwsector over het wegwerken van tekorten aan vakkrachten en over het opleiden ‘tegen de conjunctuurgolven in’, benadrukt Thissen in een gesprek met bouwendnederland.nl. In oktober overlegde hij hierover met Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen. “We spraken het reguliere overleg te intensiveren.”

Regionaal samenwerken

De samenwerking wordt vooral regionaal versterkt: “Onze adviseurs werkgevers dienstverlening gaan we in de regio koppelen aan de regionale adviseurs van Bouwend Nederland. Daar zijn we nu druk mee bezig.” De regionale adviseurs van beide partijen hebben op een bijeenkomst in het najaar al ideeën met elkaar uitgewisseld over hoe het matchen van werkzoekenden met vacatures bij bouwbedrijven nog beter kan. Thissen: “Het optimaal doen slagen van onze werkzoekenden-dienstverlening vergt zeer intensieve relaties met werkgevers, want bij hun zitten de banen. We zijn op dit moment bezig met de concrete uitwerking van die plannen.”

Imago moet beter

De samenwerking betreft ook de jongeren-instroomcampagne ‘Je gaat het maken’ die Bouwend Nederland dit najaar lanceerde samen met de opleidingsbedrijven, scholen en regionale initiatieven. Thissen onderstreept het belang van een beter imago van de bouw bij jongeren: “Ik merk aan mijn contacten met jonge werkzoekenden dat die werken in de bouw vooral associëren met buiten in weer en wind op een steiger staan. Veel van hen hebben daar geen zin in. Des te meer dus een reden om als sector te laten zien om wat voor mooie beroepen het gaat. Misschien moet je daar zelfs al in het primair onderwijs mee beginnen. Het UWV kan daarnaast volop inzetten op het aantrekken van meer zij-instromers. Daarbij zou het prachtig zijn als we voor mensen in de ww een wat ruimer scholingsbudget zouden hebben. Voor de komende drie jaar is het uit mijn hoofd 30 miljoen euro. Maar mijn ervaring met scholingsvouchers leert mij dat dit zo op is.”

Positieve beelden

Het huidige grote tekort aan vakkrachten in de bouw en infra is, legt Thissen uit, een direct gevolg van zowat de halvering van de instroom van jongeren naar een MBO-bouwopleiding in de crisis. “Het aantal banen in de bouw halveerde ook, dus dan kiezen jonge mensen natuurlijk niet voor een bouwopleiding”. Daarom is het volgens hem juist in een laagconjunctuur zo belangrijk dat je als sector positieve beelden laat zien over werken in de bouw en dat bedrijven leerplekken kunnen blijven aanbieden ook al raakt hun opdrachtenportefeuille leeg: “Bedrijven betalen die BBL-leerplekken (Beroeps Begeleidende Leerweg). Dus toen die geen opdrachten meer kregen, werd het heel moeilijk voor ze om nog met leerplekken te komen.”

Extra fiscale maatregel

Om er voor te zorgen dat het aantal leerplekken in de volgende periode van laagconjunctuur op peil blijft, is het volgens Thissen een optie dat de bouwsector bij het kabinet aanklopt voor extra fiscale maatregelen. Bijvoorbeeld dat bedrijven die dan voor leerplekken zorgen minder aan de fiscus hoeven af te dragen en dat als het economisch weer goed gaat, aan de schatkist terugbetalen: “Zodat de sector eindelijk werk kan maken van anti cyclisch opleiden en bedrijven bij de volgende hoogconjunctuur gewoon direct met voldoende goed geschoolde mensen aan de slag kunnen.”
 


ARBEIDSMARKT

Over de auteur

Redactie Bouwmeesters