Uitnodiging: Jaarcongres 'Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie'

Door Redactie, 19 januari 2018

Uitnodiging: Jaarcongres 'Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie'

Donderdag 22 februari, 12.00 - 17.00 uur, De Rijtuigenloods te Amersfoort

Gemeenten, marktpartijen en andere betrokkenen gaan in het programma Stedelijke Transformatie aan de slag om binnenstedelijke gebiedstransformaties te versnellen en op te schalen. Dat is noodzakelijk vanwege de omvangrijke woningbouwopgave en tal van andere maatschappelijke opgaven. Tijdens het jaarcongres krijgt u praktische voorbeelden en handvatten en deelt u kennis en ervaring met andere professionals.

Wat gaan we doen?

Keynote Coen van Oostrom (CEO, OVG Real Estate) geeft zijn visie op de transformatie van binnenstedelijke gebieden en het belang daarvan voor de internationale concurrentiepositie van Nederland. Samenwerking tussen overheid en markt is daarbij van cruciaal belang. Jop Fackeldey (voorzitter fysieke pijler G32, wethouder Lelystad) vertelt meer over het programma Stedelijke Transformatie en de meerwaarde voor deelnemers.

In onder meer de volgende themasessies gaat u aan de slag met concrete, aan de praktijk ontleende, opgaven en uitdagingen bij binnenstedelijke gebiedstransformaties.

  • FinanciĆ«le arrangementen; met o.m. Rebel Group en Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht
  • Tenders bij gebiedstransformaties; hoe doe je dat? met o.m. AkroConsult en gemeente Rijswijk
  • Afspraken bij samenwerkingen; met o.m. HabrakenRutten advocaten
  • Naar toekomstgerichte parkeernormen; met o.m. CROW, Gemeente Delft, ERA Contour
  • Flexibele bestemmingsplannen; met o.m. Cleton&Com
  • Omgevingswet en gebiedsontwikkeling; met o.m. Sarah Ros Bestuursadvies
  • Cultuurhistorie en gebiedsontwikkeling; met o.m. Rijksdienst Cultureel Erfgoed en gemeente Delft
  • Planschade en risico’s; met o.m. Instituut voor Bouwrecht/Juridische Expertpool RVO.
  • Stedelijke Herverkaveling; met o.m. Ministerie BZK en gemeente Leiden.

Meer informatie over de sessies en het programma vindt u hier of kijk op onze themapagina voor meer informatie over de inzet van Bouwend Nederland »

Meld u hier aan voor het eerste jaarcongres 'Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie' »

                                         

Het programma Stedelijke Transformatie is een initiatief van:


MARKT

Contactpersoon bij dit bericht

Mathieu van Rooij

Beleidsadviseur