COLUMN / Storming & performing

Door Desirée Uitzetter , 24 januari 2018

COLUMN / Storming & performing

Op deze winderige januaridagen kijk ik uit naar wat het komend jaar gaat brengen voor de woningmarkt. Verontrustende krantenberichten vliegen ons om de oren. Geen woning meer te koop, prijsstijgingen die jaarinkomens te boven gaan, verdringing op bedrijfsruimtemarkt door oprukkende woningbouw. De woonconsument betaalt de rekening, maar hoe lang accepteert hij dit nog?

Sinds het najaar van 2017 bundelen 14 marktpartijen (ontwikkelaars, bouwers, beleggers) met de Neprom kennis en kunde om een gezamenlijk Investeringsplan Wonen en Verstedelijking uit te brengen. 4 april 2018 is de lancering daarvan. En dat belooft een spektakel te worden! Noteer vast die datum, dan gaan we ‘performen’.

Dit initiatief heeft mede zijn oorsprong in het door mij eerder aangehaalde Brink Onderzoek van maart 2017 naar de realistische transformatiepotentie in de bestaande stad. Slechts 10% van de woningbehoefte is binnen de gemeentegrenzen te realiseren. Of ruim 30%, mits financiële bijdragen – lees: subsidies - beschikbaar komen. Volgens sommigen geven oplopende woningprijzen hier verlichting en kan het percentage omhoog. Ik bedenk me dan wie die rekening betaalt, dat is toch de woonconsument.

Maar terug naar de basis. We moeten vooruitkijken als het gaat om het plannen van nieuwe woongebieden. 1 miljoen woningen erbij tot 2030 of 2035 en dan? Dan houdt het niet op. We vergrijzen, we worden ouder, we zien meer mensen Nederland binnenkomen dan vertrekken en ook het geboorteoverschot neemt toe. Onze economie is open en draait op volle toeren. We moeten aan de bak om voldoende goede en betaalbare woningen op de aantrekkelijke, bereikbare en duurzame plekken te plannen en vervolgens te bouwen.

We beseffen ons dat het een enorme opgave is, 1 miljoen woningen erbij, en dat het een stevige coördinatie en ondersteuning vergt. Die urgentie onderstrepen we met het Investeringsplan. Maar daarnaast geven we ook aan hoe marktpartijen gemeenten, regio’s, provincies en het Rijk kunnen bijstaan om deze opgave tot een succes te maken.


AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN ENERGIEZUINIGE NIEUWBOUW MARKT WONINGMARKT

Over de auteur

Desirée Uitzetter

Sociaal geograaf