Verplichte gasaansluiting nog dit jaar verdwenen

Door Helen Visser , 25 januari 2018

Verplichte gasaansluiting nog dit jaar verdwenen

In het regeerakkoord is afgesproken dat de verplichte gasaansluiting voor nieuwe woningen zal verdwijnen. Het streven is om nog dit jaar de verplichte aansluiting te schrappen.

Bouwend Nederland is positief over het schrappen van de opeisbare aansluitplicht. Bouwbedrijven kunnen woningen mét, en woningen zonder gasaansluiting bouwen.
Wel hecht Bouwend Nederland aan duidelijkheid en uniformiteit. Bouwen van woonwijken zonder gasaansluiting kan alleen met duidelijke afspraken een vlucht nemen.

Belangrijk is daarom een regionale gebiedsvisie over de energietransitie. Daarbij moet ook gekeken worden naar de alternatieve energievormen, én de ondergrondse netwerken die daarbij horen. Dat kunnen gasleidingen zijn, maar ook netwerken voor CO2-neutrale energievormen.


Bouwend Nederland is daarom mede organisator van het congres over aardgasloos bouwen, dat op 29 maart gehouden wordt: https://www.lente-akkoord.nl/save-the-date-zen-congres-gasloze-nieuwbouw/


DUURZAAMHEID WONINGMARKT

Over de auteur

H. (Helen) Visser

Programmamanager Duurzaamheid