Dialoogsessie Eindhoven/ Tilburg roept goede discussies op

Door Dennis Mollet , 30 januari 2018

Dialoogsessie Eindhoven/ Tilburg roept goede discussies op

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen die in maart dit jaar zullen gaan plaatsvinden organiseert BNL 21 dialoogsessies met bestuurders en de lokale politiek. In regio Zuid trokken de twee Brabantse afdelingen samen op om een drietal onderwerpen onder de politieke aandacht te brengen.

Een gekleurd gezelschap vanuit diverse politieke partijen uit de gemeente Tilburg en Eindhoven voerden een levendige discussie met bestuurders van BNL ondersteund door Joep Rats (directeur Beleid en Vereniging BNL). Ook studenten van TU Eindhoven en het Eindhovens Dagblad toonden hun interesse door hun aanwezigheid.

Inhoudelijk kwamen de volgende onderwerpen aan de orde met daarbij de belangrijkste conclusies die uit de discussies naar voren kwamen en waar de deelnemers verder mee aan de slag kunnen:

1. Verduurzaming woningen
Schaalvergroting is essentieel; het creëren van volume helpt om tot betaalbare oplossingen te komen.

2. Versnellen van vraaggerichte nieuwbouw
Er zijn vaak meerdere instrumenten waarmee een gemeente kan sturen. Een duidelijke visie wat waar mogelijk is helpt de markt om een juist aanbod te ontwikkelen en gezamenlijk tot een goed integraal plan te komen. 

3. Transformatie en herontwikkeling
Zal enkel een deel van de woningbehoefte op kunnen vangen maar door een duaal aanbod, goede samenwerking tussen overheid en markt en lef kunnen mooie projecten worden gerealiseerd. Gebruik van de crisis en herstelwet helpt!

Tijdens de afsluiting gaven de aanwezigen aan om elkaar vaker te treffen om vergelijkbare onderwerpen met elkaar te discussiëren en kennis met elkaar te delen.  

Een samenvatting van de input van BNL voor de gemeenteraadsverkiezingen vindt u hier.


DUURZAAMHEID MARKT WONINGMARKT

Over de auteur

D. (Dennis) Mollet

Adviseur Bouw & Infra Regio Zuid