BNR Bouwmeesters:dijkversterking

Door Redactie Bouwmeesters , 01 februari 2018

BNR Bouwmeesters:dijkversterking

Een watersnoodramp als in 1953, nu 65 jaar geleden, mocht nooit meer gebeuren en dus bouwden we een groot aantal waterkeringen en verhoogden we onze dijken. Inmiddels staan we voor nieuwe uitdagingen als het om hoogwaterbescherming gaat. Daarover ging BNR Bouwmeesters van woensdag 31 januari.

Studiogasten die hierover aan het woord kwamen, waren:

Erik Kraaij, plaatsvervangend directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
en
Martin Schepers, projectleider van Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit.

Een derde van alle dijken
Door de klimaatverandering moeten er komende decennia in het rivierengebied in ons land 1100 kilometer dijken worden versterkt, een derde van alle dijken. De afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd in hogere dijken en bredere rivieren om meer water te kunnen afvoeren. Maar nu is nog onder het vorige kabinet afgesproken dat er richting de toekomst 7 miljard euro nodig is voor dijkversterking. Geld dat -zoals Kraaij uitlegde - Rijkswaterstaat en de waterschappen samen ophoesten in jaarlijkse bedragen van 180 miljoen euro elk.

50 tot 100 kilometer per jaar

De versterkingsoperatie richt zich vooral op rivierdijken van Oost naar West en op de IJsseldijken richting het IJsselmeer. Schepers: “Dat zijn de dijken die het verst tot de veiligheidsnorm zitten.” Als gevolg van veel voorbereidende werk zit de versterkingsoperatie nu nog op een traag tempo van 25 km dijk per jaar. Schepers: “Maar binnen een paar jaar moet dat naar tussen de 50 en 100 km per jaar.” Een proefopstelling bij Eemsdijk moet daarvoor efficiëntere en materiaal besparende versterkingsmethoden opleveren.

Extra kilometers voor hetzelfde geld
Doel van het testen bij Eemsdijk is, legden Kraaij en Schepers uit, het vinden van de beste versterkingsmethode met ook weinig overlast voor omliggende huizen en bedrijven. “Want minder overlast helpt bij de snelheid van de uitvoering van zo’n project.” Nu al worden dijken versterkt met damwanden of betonnen boorpalen, maar dat gebeurt nog aan de hand van oude rekenmethodes. Schepers: “Met nieuwe rekenmethodes en beter monitoren proberen we dichter bij het punt te komen wat echt nodig is (aan materiaal en grond) en wat niet meer, zodat we voor hetzelfde geld meer kilometers kunnen versterken.”

Meer gereedschap in de koffer
De ‘klassieke’ dijk werd voor 50 jaar ontworpen, de nieuwe versterkte ‘high tech’ dijken straks voor honderd jaar. Kraaij: “We hebben nu meer gereedschap in de koffer.” Schepers: “En dankzij monitors in dijken zelf die gedurende jaren vertellen hoe ze ervoor staan, kunnen we straks veel beter de actuele sterkte van dijken bepalen. Daarmee kunnen we de opgave voor de toekomst verkleinen.”

Mensenwerk
Kraaij gaf nog aan dat voor het klaren van de versterkingsklus er ook honderden extra hoogopgeleide medewerkers nodig zijn, zowel waterbouwkundigen en geo-technici als contractspecialisten. RWS en de waterschappen gaan die extra mensen werven samen met grote aannemers en het mkb. “Zonder die extra mensen kunnen we niet het tempo maken richting die vijftig tot honderd kilometer per jaar. Want dijkversterking is veel techniek, maar uiteindelijk blijft het mensenwerk.

Luister hier naar de uitzending


KLIMAATADAPTATIE BEBOUWD GEBIED OPLEIDERS IN DE BOUW EN INFRA

Over de auteur

Redactie Bouwmeesters