Marktdag Infra 20 februari 2018 ‘Duurzaam GWW’

Door Hessel Heins-Wunderle , 01 februari 2018

Marktdag Infra 20 februari 2018 ‘Duurzaam GWW’

Kom ook naar de jaarlijkse Marktdag Infra van Bouwend Nederland Regio Randstad Zuid op 20 februari! Samen met het Netwerk RegioIngenieur organiseert Bouwend Nederland deze marktdag, met als thema 'Duurzaam GWW' Zorg dat u deze dag niet mist en meld u aan. Al 75 anderen gingen u voor, waaronder: gemeente Rotterdam, Waterschap Hollandse Delta, Provincie Zuid-Holland, KWS Infra, BAM, gemeente Zoetermeer, ProRail, VerboonMaasland, gemeente Den Haag, Boskalis, gemeente Leidschendam-Voorburg, RWS,  etc.

Opzet Marktdag

We kijken terug op de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 die door 60 partijen uit de sector ondertekend is en gaan in workshops in op hoe je dit concreet vorm geeft. Doel van de Green Deal is dat in 2020 in alle relevante GWW-projecten de Aanpak Duurzaam GWW wordt toegepast in planvorming, aanleg, aanbesteding, beheer en onderhoud. In de praktijk blijkt het voor opdrachtgevers en opdrachtnemers vaak lastig om dit concreet invulling te geven. Iedereen wil wel, maar hoe zorgen we dat we de juiste dingen vragen en ook krijgen? Daar gaan we op deelonderwerpen in workshops mee aan de slag.

Programma

12.30 uur                  Inloop met lunch
13.00 uur                  Welkom door Dennis van der Werff, voorzitter Regio Randstad Zuid &
Ronald Zandbergen (Gemeente Rotterdam), voorzitter Netwerk RegioIngenieur
13.15 uur                  Inleiding op het thema Duurzaam GWW en de GreenDeal en de workshops
13.30 – 14.30 uur     Workshopronde 1
14.30 uur                  Pauze
15.00 – 16.00 uur     Workshopronde 2 (dezelfde workshops als in ronde 1)
16.00 uur                  Conclusies en Waar ga je morgen mee aan de slag?
16.30 uur                  Afsluiting met aansluitend borrel

Opzet workshops:
Workshop 1 Klimaatadaptatie – Gemeente Rotterdam & Van Beek Infra;
Gemeente Rotterdam licht samen met Van Beek Infra het programma Klimaatadaptatie aan de hand van het Waterplein en de waterbestendige weg. Ingegaan wordt op wat Opdrachtnemers nodig hebben om in te spelen op de behoefte van de gemeente en hoe je klimaatadaptief bouwen meer mee kunt nemen in standaarduitvragen.

Workshop 2 DGWW en de toepassing ervan in projecten – Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden;
Wat omvat Duurzaam GWW en hoe pas je het toe in projecten? Wat voor uitvraag moet er zijn om duurzaamheid echt in de opdracht te laten landen en wat kan de markt dan aan?

Workshop 3 Duurzaamheid als opdrachtnemer praktisch toepassen in projecten – BAM;
Aan de hand van praktijkvoorbeelden licht BAM toe hoe zij duurzaamheid in projecten toepassen. Ingegaan wordt op concrete methodes die gehanteerd worden en hoe je duurzame ontwikkelingen kunt toepassen. Specifiek is er aandacht voor hoe opdrachtgevers en opdrachtnemers hiermee aan de slag kunnen. Waarbij de insteek is: hoe houden we het praktisch en behapbaar?

Workshop 4 Innovatie & beheer - Provincie Zuid Holland;
Provincie Zuid Holland licht aan de hand van voorbeeldprojecten toe hoe wegonderhoud energieneutraal en zelfs energieopwekkend kan worden uitgevoerd.

Workshop 5 De zin en onzin van CO2 Prestatieladder, ISO14001, MVI/MVO en andere ladders en certificering – Het Aanbestedingsinstituut;
Aan de hand van casusvoorbeelden gaat het Aanbestedingsinstituut in op duurzaamheidseisen in aanbestedingen. Wat levert het op? Wanneer moet je iets als OG wel en niet in de aanbesteding doen? Wanneer heeft een eis geen enkele toevoeging, maar ook… hoe kun je het wel doen? En hoe ga je daar als opdrachtnemer mee om?

Aanmelden en locatie

Aanmelden kan via evenementen@bouwendnederland.nl

Locatie: Bouwend Nederland, Zilverstraat 69 Zoetermeer 


AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN AANBESTEDEN DUURZAAMHEID DUURZAAM INKOPEN DUURZAAMHEIDSINSTRUMENTEN

Over de auteur

H.J. (Hessel) Heins-Wunderle

Regiomanager Randstad Zuid