Cao-besprekingen bouw en infra van start gegaan

Door Erik Tierolf , 01 februari 2018

Cao-partijen in de bouw en infra hebben op donderdag 1 februari voor de eerste keer met elkaar gesproken om tot een nieuwe cao voor de werknemers in de bouw- en infrasector te komen. Vakbeweging en werkgevers hebben daarbij hun zogeheten voorstellenbrieven uitgewisseld.

Werknemersorganisatie CNV Vakmensen kwam met een beknopte set voorstellen. FNV Bouw presenteerde een groot aantal voorstellen en maar liefst 343 pagina’s aan bijlagen. Aan werkgeverszijde zijn er zorgen over de hoeveelheid en haalbaarheid van de ingebrachte FNV-voorstellen. De werkgeversorganisaties hebben juist ingezet op een realistische, begrijpelijke en in de praktijk hanteerbare cao.

Uit een eerste analyse lijken er mogelijkheden te zijn om over een aantal onderwerpen afspraken te maken.De voorstellen van de werkgeversorganisaties met betrekking tot oudere werknemers en op het vlak van veiligheid op de bouwplaats vinden draagvlak bij vakbonden.

Werkgevers hebben tijdens de eerste onderhandelingsdag aangegeven dat werknemers recht hebben op een eerlijke loonsverhoging. Dat betekent dat de hogere uitgaven aan loonkosten ook rechtstreeks bij de medewerkers terecht moet komen. Werkgevers zien dit liever dan dat het geld naar allerlei gezamenlijke fondsen gaat.

De inzet van de werkgeversdelegatie vindt u hier

Op 7 februari a.s. praten partijen verder.Over de auteur

E. (Erik) Tierolf

Senior Beleidsmedewerker