Regiodag Noord-Holland, ‘Kennis meenemen en samen aan de slag’

Door R. (Ruben) Heezen , 02 maart 2018

Regiodag Noord-Holland, ‘Kennis meenemen en samen aan de slag’

Woensdag 31 januari vond de Regiodag Noord-Holland plaats in Taets te Zaandam. Tijdens de interactieve workshops, het Cobouw café en het dinerbuffet gingen ruim 250 leden en stakeholders met elkaar in gesprek op actuele thema’s als verduurzaming, cao en de Bouwagenda. Studenten van de Hogeschool Utrecht waren aanwezig met een stand van hun innovatieve Selficient House.

Na de officiële opening door regiovoorzitter Niels Doodeman, nam Ben Spiering (programmadirecteur Bouwagenda) de leden mee in de maatschappelijke uitdagingen waar de sector voor staat en de meest recente ontwikkelingen in de uitvoering van de Bouwagenda.

De deelnemers gingen vervolgens uiteen in 3 kennissessies

In een workshop met verschillende Nutsbedrijven en Stichting mijnaansluitingen.nl is gesproken over de problemen waar leden tegenaanlopen én de oplossingen die in de praktijk zijn ontwikkeld. Ruim 30 leden gingen in gesprek met Liander, PWN, Enexis en Stedin over bijvoorbeeld de lange wachttijden. Nutsaansluiting andersom is een oplossing waarbij de bouw start met een meterkast. Hiermee wordt voorkomen dat als het bouwproject klaar is, de aansluiting nog niet gerealiseerd is. De workshop heeft geleid tot meer begrip voor wederzijdse belangen. Namen van contactpersonen zijn gedeeld, zodat bedrijven sneller dan voorheen direct contact kunnen opnemen.

Het studententeam van Hogeschool Utrecht is met haar inzending Selficient – a sustainable and affordable house for everyman - op de zevende plaats geëindigd tijdens de Amerikaanse duurzaamheidswedstrijd Solar Decathlon. Tijdens de Regiodag presenteerden de studenten aan ruim 30 leden wat dit nieuwe concept inhield. Het belangrijkste aspect van het ontwerp is de modulariteit. De gestandaardiseerde elementen zoals het frame en het dak vormen de basis. Door die basiselementen is het mogelijk om onderdelen vast of los te koppelen. Het woonhuis kan meegroeien met de woonwensen van de bewoners. Op deze manier is Selficient een duurzaam, innovatief en betaalbaar huis voor alle sociale klassen.

De dag voor de officiële start van de cao-onderhandelingen kregen de leden de kans om in gesprek te gaan met leden van onze onderhandelingsdelegatie en om de laatste updates te horen. Er ontstond een levendige discussie over thema’s als duurzame inzetbaarheid en het moderniseren en flexibiliseren van de cao. Belangrijkste conclusie was dat de cao vooral meer in lijn moet zijn de cao’s in aanpalende sectoren om mee te kunnen blijven concurreren.

Na de kennissessies werd onder de bezielende leiding van Thomas van Belzen en Joost Zwaga een drietal tafeldiscussies gevoerd tijdens het Cobouw café. Thema’s als instroom, verduurzaming, vrouwen in de bouw, plancapaciteit en bouwen in het groen kwamen uitvoerig aan de orde. Dick Min, voorzitter van de afdeling Noord-Holland-Noord en de regiovoorzitter Niels Doodeman discussieerden mee namens Bouwend Nederland. Conclusies: ‘Benut bestaande regelgeving en los knelpunten samen op.’ aldus Maxime Verhagen ‘en’ voegt Ben Spiering toe ‘om Parijs te halen moeten we 1000 woningen per dag verduurzamen, we moeten met elkaar in de –doe- stand’.

De dag werd afgesloten met een uitgebreid dinerbuffet waar de opgedane kennis en plaatsgevonden tafeldiscussies uitvoerig zijn nabesproken.Over de auteur

R. (Ruben) Heezen