Afdeling Veenendaal loopt warm voor verduurzaming van woningen

Door Redactie, 05 februari 2018

Afdeling Veenendaal loopt warm voor verduurzaming van woningen

‘Energietransitie’ is dit jaar het thema van de bijeenkomsten van de afdeling Veenendaal. Ook die regio staat voor een forse opgave. Woningcorporaties en particulieren hebben daar nog een flinke slag te slaan. Reden voor de afdeling om Helen Visser van Bouwend Nederland uit te nodigen voor de ledenvergadering van 1 februari.

Met haar presentatie ‘Energietransitie in bebouwde omgeving’ ging de beleidsmedewerker van Bouwend Nederland in op de verduurzamingsopgave waar Nederland voor staat. Dat in 2020 alle nieuwbouwwoningen energieneutraal moeten zijn en dat in 2050 álle gebouwen CO2-neutraal moeten zijn. Helen Visser gaf aan dat Bouwend Nederland een belangrijke regierol weggelegd ziet voor decentrale overheden zoals gemeenten. Verder staat Bouwend Nederland op het standpunt dat grootschalige wijkaanpak de voorkeur heeft boven aanpak van huis tot huis.

Uiteraard kwam gasloos bouwen tijdens de presentatie aan de orde. Maar het onderdeel over de regels en de vereisten die bij de hele verduurzamingsslag worden gesteld, kon op de meeste reacties rekenen. Voor het gros van de leden is het lastig om de actualiteit bij te benen. “Heb je als bouwer alles in kaart gebracht, verandert er weer van alles en kun je weer opnieuw beginnen”, was een gezamenlijke verzuchting. Vandaar ook de roep richting Bouwend Nederland om informatie rondom de energietransitie goed te stroomlijnen. “Als die actuele informatie op een eenduidige manier bij alle leden terecht kan komen, dan hoef je als individueel bedrijf niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden”, was de redenering.

Niet verrassend dat de aankondiging van een cursus/training ‘Wettelijke nieuwbouweisen duurzaamheid’ enthousiast werd ontvangen. Ook al is de training nog in ontwikkeling, nu al gaf de vergadering aan zeer geïnteresseerd in een incompany-training voor de hele afdeling Veenendaal.


DUURZAAMHEID ENERGIEZUINIGE BESTAANDE BOUW