Woningen, bureaucratie en duurzaamheid belangrijk voor de kiezer

Door Redactie, 06 februari 2018

Woningen, bureaucratie en duurzaamheid belangrijk voor de kiezer

De NOS heeft samen met regionale omroepen onderzocht wat de stemmers nu belangrijk vinden tijdens de komende gemeenteraadsverkiezing. Met stip op één staat de woningmarkt, gevolgd door bureaucratie en verduurzaming.

Meer betaalbare woningen, sociale huurwoningen, huizen voor jongeren en starters, huurwoningen in het middensegment, woningen voor ouderen. De woonwensen mogen divers zijn, vele honderden mensen klagen over tekort aan geschikte woonruimte in hun gemeente, aldus de NOS.

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voor Bouwend Nederland reden om het bouwgeluid onder de aandacht van de gemeentelijke politiek te brengen. Steeds meer maatschappelijke opgaven liggen op het bordje van de gemeente. Daar worden de keuzes gemaakt die ertoe doen voor veel burgers. Daar wordt beleid concreet. En het verschil gemaakt.

Acties Bouwend Nederland

In veel gemeenten organiseert Bouwend Nederland daarom dialoogsessies, waarbij bouw- en infrabedrijven in gesprek gaan met (kandidaat-)gemeenteraadsleden over verschillende thema’s. Ook de thema’s die in het NOS-onderzoek naar voren komen, woningmarkt, bureaucratie en verduurzaming, worden daarbij uitvoerig besproken.

Meer weten over onze standpunten voor deze gemeenteraadsverkiezingen?
Kijk dan op de themapagina 'Kies voor Bouwen'.


DUURZAME INZETBAARHEID EN DE CAO BOUW & INFRA DUURZAAMHEID WONINGMARKT