Aardgasloos en isoleren gaan hand in hand

Door Redactie, 08 februari 2018

Aardgasloos en isoleren gaan hand in hand

Veertien bedrijven waren er afgekomen op de themabijeenkomst ‘Rol en marktkansen voor de aannemer binnen de warmtetransitie’ van Bouwend Nederland, Afdeling Midden-Holland. Allemaal op zoek naar het antwoord op de vragen: Wat zijn de kansen die de energietransitie de bouwsector biedt en hoe gaan we die als aannemers verzilveren? Peter-Paul Smoor en Daniël van Staveren, adviseurs van Servicepunt Duurzame Energie, hielpen de aannemers die antwoorden gezamenlijk te vinden. Het SDE is immers door de Provincie Noord-Holland in het leven geroepen vanuit de visie dat de energietransitie een enorme opgave is die alleen gezamenlijk en door kennisdeling gerealiseerd kan worden.

Mag het ietsje meer zijn?
Uiteraard begonnen de adviseurs van SDE de workshop met een schets van de opgave. Wat is nu eigenlijk die energietransitie? Waar bestaat de opgave precies uit? En wat betekent dat voor de branche? In 2050 moet de bebouwde omgeving niet meer met aardgas worden verwarmd. Om dat te realiseren wordt er in de komende jaren vrijwel geen nieuwe woning meer gebouwd met een aardgasaansluiting.
De themabijeenkomst richtte zich echter volledig op de bestaande bouw. Dáár zit hem immers de kneep. De gaskraan dichtdraaien, cv-ketel verwijderen en overstappen op een alternatieve energievoorziening – welke dan ook – is één ding. De isolatie van bestaande woningen is echter gebaseerd op hogetemperatuurverwarming. Straks wordt dat lagetemperatuurverwarming en dat vraagt een heel andere isolatieaanpak.
Vooral dat isoleren is volgens Peter-Paul Smoor en Daniël van Staveren van SDE waar bouwbedrijven zich nu al op zouden moeten richten. “Je kunt je woning straks niet verwarmen, als je nu niet gaat isoleren”, was de boodschap. Dus, als een klant om een uitbouw vraagt, adviseer hem dan om met de isolatie van vloer en gevel alvast voor te sorteren op wat komen gaat. Wil een klant nieuwe kozijnen? Raad hem triple glas aan in plaats van dubbel glas.

Lastige vraagstukken verassende oplossingen
Voorzien van input en voorbeelden bogen de deelnemers zich in groepjes over de vraag hoe vanuit het oogpunt van de energietransitie specifieke klantvragen als bijvoorbeeld een nieuwe keuken of een dakkapel te combineren zijn met advies en aanvullende werkzaamheden. 
Uiteraard kwam daar de techniek ook bij aan de orde. Als je kijkt naar de toekomstige warmtetransitie, welke extra technieken zou je dan als aanvulling op de initiële wens van de klant kunnen adviseren? En hoe verkoop je dat? Met welke argumenten zou je de klant kunnen overhalen die extra investering te doen? Triple glas is qua thermische isolatie misschien nu nog niet nodig, maar zorgt wel voor extra geluidsisolatie, en dat kan voor een woning onder de rook van Schiphol heel welkom zijn.

Samen kom je verder
Uiteraard waren er niet alleen antwoorden en oplossingen. Discussie levert altijd nieuwe vragen en knelpunten op. Dat bij sommige onderdelen het meerwerk en dus de kosten voor de klant wel heel erg kunnen oplopen. En dat het een illusie is dat alleen een lagere energierekening voldoende is om investeringen in betere isolatie terug te verdienen. Maar de veertien deelnemers aan deze 90 minuten durende themabijeenkomst gingen met meer kennis naar huis dan waar ze mee binnenkwamen. Niet alleen opgedaan door naar de adviseurs van Servicepunt Duurzame Energie te luisteren maar ook door met elkaar over de vraagstukken na te denken en gezamenlijk naar antwoorden te zoeken. Kennisverrijking’ door kennisdeling dus, en dat is wat het bestuur van de afdeling Midden-Holland voor ogen heeft.


ENERGIEZUINIGE BESTAANDE BOUW