Doe mee aan het programma Stedelijke Transformatie!

Door Redactie, 08 februari 2018

Doe mee aan het programma Stedelijke Transformatie!

Ruim 20 gemeenten en marktpartijen doen al mee met het programma. Inschrijving is echter nog steeds mogelijk. Wilt u ook kans maken om woningbouw te versnellen en op te schalen en te zorgen voor economisch gezonde en leefbare steden? Meld uw transformatieproject dan aan voor 31 maart.

Waarom?

De komende decennia groeit de woningvraag fors met ruim 1 miljoen huishoudens. Dit zorgt in veel steden voor grote uitdagingen en vraagt om een versnelde transformatie van bestaande binnenstedelijke gebieden. Een transformatie die ervoor zorgt dat toekomstige bewoners prettig in de stad kunnen wonen. Dit is een complexe opgave en vraagt veel commitment van diverse partijen. Niet alleen van gemeenten, maar juist ook van marktpartijen.

Wat is het programma?

In het programma ‘Stedelijke Transformatie: meer ruimte voor wonen’ bundelen overheden, marktpartijen en kennisinstituten hun krachten. We willen woningbouw versnellen en opschalen op concrete transformatielocaties. Met als resultaat: meer ruimte voor wonen en economische gezonde en leefbare steden. Dat betekent:

 1. Concrete transformatieprojecten versneld en met hoge kwaliteit tot uitvoering brengen
 2. Gemeenschappelijke problemen doorgronden en oplossen vanuit een integrale visie
 3. Opgedane kennis verankeren in onderwijs en opleidingen
                      

Wat levert deelname aan het programma op?

 • Nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk
 • Geteste praktijkoplossingen
 • Mogelijkheid tot experimenteren
 • Handvatten om aan de slag te gaan
 • Uitgewerkte dilemma’s dankzij samenwerking met verschillende partijen in themabijeenkomsten
                      

Wie doen er mee?

Wij verzoeken gemeenten en marktpartijen om samen op te trekken. Een volledig overzicht van de deelnemende projecten vindt u op www.stedelijketransformatie.nl/projecten. We roepen vooral marktpartijen op projecten aan te melden! Vindt u dat lastig vanwege concurrentie of andere gevoeligheden? U kunt ook anoniem blijven. Uw deelname en de kennis die u deelt is dan alleen bekend bij de andere deelnemers en wordt niet openbaar gemaakt. Wij verzoeken u wel, indien mogelijk, uw gemeente te betrekken bij het programma.

Wat gaan we doen?

We gaan met u aan de slag om meer ruimte voor wonen te creƫren. Verschillende experts staan klaar om u te helpen bij uw knelpunten. We zorgen ervoor dat de noodzaak, omvang en urgentie van deze transformatie voor alle betrokkenen duidelijk is en dat het politieke draagvlak toeneemt om actief aan de slag te gaan met deze opgave. Met elkaar zoeken we, onder meer tijdens themabijeenkomsten, naar paralellen, bijvoorbeeld in financieringsconstructies, samenwerkingsmodellen, verdichtingsopgaven, versnellingsopgaven en maatschappelijke opgaven.

Doe mee!

Heeft u concrete plannen voor gebiedstransformaties waarmee u invulling geeft aan een belangrijk deel van de lokale of regionale woningvraag? Heeft u een locatie waar transformatie urgent is? Wordt u daarin geconfronteerd met complexe uitdagingen en knelpunten waardoor realisatie niet vanzelfsprekend is? Kan uw project een voorbeeld zijn voor andere binnenstedelijke locaties? Doe dan mee aan dit unieke programma en versterk uw project. Deelname is gratis. Wel vragen we u om actief bij te dragen bij themasessies. Download direct het aanmeldformulier en de folder.

Meer informatie is te vinden op www.stedelijketransformatie.nl/waarom-meedoen en op onze speciale themapagina www.bouwendnederland.nl/stedelijke-transformatie.Contactpersoon bij dit bericht

Mathieu van Rooij

Beleidsadviseur