Vruchtbare expertsessie in Amersfoort

Door Redactie, 09 februari 2018

Vruchtbare expertsessie in Amersfoort

Geen debat maar een goed gesprek; dat is de insteek van de expertsessies die Bouwend Nederland organiseert in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Opdat ondernemers en (aanstaande) raadsleden en wethouders elkaar beter leren begrijpen.

Donderdag 8 februari was er zo’n expertsessie in Amersfoort. Leden van Bouwend Nederland afdeling Amersfoort e.o., leden van UNETO/VNI en een aantal politici van de ‘Keistad’, onder wie wethouder Willem-Jan Stegeman, wisselden standpunten uit over de vraagstukken die het klimaatakkoord van Parijs met zich heeft meegebracht. Onder de ruim 25 aanwezigen ook algemeen directeur Fries Heinis, Herman Schotman van 033 Energie, Herman Broekhuizen van Heilijgers Bouw en Debbie van der Meulen van Bouwmensen.

Een doel, niet een middel
Schotman ging in op het thema verduurzaming van de bebouwde omgeving. Ook in Amersfoort is er immers een forse woningvoorraad die CO2-neutraal gemaakt moeten worden. En zoals zoveel gemeenten in Nederland richt ook Amersfoort de focus vooral op het aardgasloos maken van die woningen. Herman Broekhuizen, naast commercieel directeur bij Heijlijgers bouwbedrijf ook afdelingsbestuurder van Bouwend Nederland, benadrukte dat aardgasloos geen doel is maar een middel om CO2-reductie te realiseren, dat er ook andere zaken van belang zijn als alle woningen in 2050 CO2-neutraal moeten zijn. Een boodschap die goed overkwam en waarvan raadsleden aangaven hem mee te nemen naar de fractievergadering om er daar over te spreken. Wat ook precies de essentie is van de expertsessies.

In het kader van de verduurzaming van de woningvoorraad kwam ook het probleem van de financiering ter sprake. Voor veel huishoudens zullen de kosten van de ingrepen een erg hoge drempel vormen. De politici gaven aan dat ze de gemeente wel een rol zien spelen als het gaat om financieringsconstructies voor particulieren om hun huis te verduurzamen.

Oog voor technisch onderwijs
Debbie van der Meulen van Bouwmensen ging in op het enorme capaciteitsprobleem dat er is. Door de crisis is de bouwbranche geconfronteerd met een groot gebrek aan personeel. Er is domweg te weinig capaciteit om 1 miljoen nieuwe woningen te bouwen en 7,5 miljoen bestaande woningen te verduurzamen. Een realiteit waar ook Amersfoort mee te maken heeft. Zeker met in het achterhoofd de ambitie van de stad om al in 2030 CO2 neutraal te zijn. Geen realistische ambitie, gaf wethouder Stegeman toe. “Maar ambities zijn nodig want we kunnen niet nog jaren wachten voor we wat gaan doen met elkaar.”
Zelfs 2050 is geen haalbare kaart zonder voldoende mensen. Vandaar de oproep van Debbie van der Meulen richting de Amersfoortse politici om als gemeente technisch onderwijs meer aandacht te geven, de inwoners van de stad er enthousiast voor te maken en onderwijsinstellingen de helpende hand toe te steken. Ook dit was een boodschap waar de politici gevoelig voor waren, zodat Amersfoort kan terugblikken op een succesvolle expertsessie.Contactpersoon bij dit bericht

Ruben Heezen

Adviseur Overheid & Markt Regio Randstad Noord