Uitvoerderscontactdag 2018: zeer succesvolle editie!

Door Redactie, 13 februari 2018

Uitvoerderscontactdag 2018: zeer succesvolle editie!

Op woensdag 7 februari 2018 vond de jaarlijkse Uitvoerderscontactdag van de Vakgroep Grondwerk plaats. 35 uitvoerders uit 10 lidbedrijven namen aan deze bijeenkomst deel. Een duidelijke toename in aantal deelnemers ten opzichte van 2017.

Tijdens deze bijeenkomst lichtte Niek Verkade van Valq een tipje van de sluier op van de nieuwe training die dit bureau heeft ontwikkeld. In deze training leren deelnemers in de werkvoorbereiding ,de uitvoering en de projectverantwoordelijke meer over de wijze waarop zij meer en beter met elkaar kunnen samenwerken . Doelstelling : het verhogen van het rendement en verlagen van faalkosten. Via een korte oefening werd het samenwerken in de praktijk gebracht.

Guido Coppes van Vissers oliën gaf een uitzeenzetting over het gebruik van Ssynfuel ; een fossielvrije diesel die volledig uit restafval wordt gemaakt . Het gebruik hiervan leidt onder meer tot een veel lagere CO2 uitstoot.

Jelle Coen Bijlsma van het gelijknamige bedrijf en Marcel Roorda namen de aanwezigen mee in de papierloze wereld van het invoeren van gegevens en daarop volgende verwerking van gegevens in de verschillende processen in de bedrijfsvoering. Calculeren, factureren ,plannen, budgetteren, salariëren ,controleren enzovoort :via GRIP worden de verschillende systemen aan elkaar gekoppeld waarbij de noodzakelijke basis gegevens maar 1 x via de telefoon worden ingevoerd.
De aanwezigen waren enthousiast over de getoonde mogelijkheden.

De heer Harm Boerma van Boertien Vergouwen Overduin introduceerde via een korte workshop de training van de Bouwacedemy over de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan duurzame inzetbaarheid.

Martin Huigen tenslotte wees op de gevaren die verbonden zijn aan het los vervoeren van bakken en het aanpikken aan de oren. In het kader van de governance code Veiligheid in de Bouw wordt dringend geadviseerd dit niet meer te doen . Ook wordt gewerkt aan het opnemen van dit advies in de Arbocatalogus zodat naleving afdwingbaar wordt.

Al met al een geslaagde bijenkomst waarover tijdens de maaltijd werd nagepraat en de deelnemers nader met elkaar van gedachten konden wisselen.