Cao-besprekingen: mogelijk regeling voor oudere werknemers

Door Erik Tierolf , 15 februari 2018

Cao-besprekingen: mogelijk regeling voor oudere werknemers

Tijdens de derde onderhandelingsronde over een nieuwe cao voor de bouw- en infrasector is op constructieve wijze gesproken over een regeling voor oudere werknemers.

Zowel werkgevers- als werknemersorganisaties vinden het belangrijk dat medewerkers van bouw- en infrabedrijven gezond hun pensioengerechtigde leeftijd halen. Gezocht wordt naar werkbare regelingen om dit te bevorderen. Het lijkt erop dat hierover afspraken gemaakt kunnen worden, die zich moeten vertalen in de nieuwe cao. Wat die precies zullen inhouden is onderwerp van vervolgoverleg.

Het grootste deel van de derde dag van de onderhandelingen is gesproken over het grote aantal voorstellen dat aan werknemerszijde is ingebracht. FNV Bouw heeft maar liefst 14 pagina’s tekst ingediend. De werkgeversorganisaties willen juist een vereenvoudiging van de cao, die veel leesbaarder is en beter past bij de dagelijkse realiteit.

Over de thema’s flexibilisering van werktijden en naleving van de regels is vastgesteld dat nader onderzoek gewenst is voordat verder over deze onderwerpen wordt gesproken.

De vierde gespreksronde vindt plaats op 20 februari aanstaande.

Blijf op de hoogte van de cao-ontwikkelingen op onze speciale themapagina »


CAO, ARBEIDSVOORWAARDEN- EN VERHOUDINGEN

Over de auteur

E. (Erik) Tierolf

Senior Beleidsmedewerker