BNR Bouwmeesters: Nutsaansluiting

Door Redactie Bouwmeesters , 15 februari 2018

BNR Bouwmeesters: Nutsaansluiting

Opleveringen van nieuwbouwwoningen lopen vertraging op doordat ze moeten wachten op de aansluiting voor gas, water en licht. Officieel staat er 18 weken voor het aanleggen van zo'n aansluiting. Maar dat moet sneller kunnen. Dat was het onderwerp van BNR Bouwmeesters van woensdag 14 februari.


We spraken er in de studio over met:

Martha van den Hengel, voorzitter van de Stichting MijnAansluiting.nl
en
Alfons van Marrewijk, bijzonder hoogleraar bedrijfsantropologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Lastig te managen
Alle ketenpartijen zijn verantwoordelijk voor dat de aansluiting van nutsvoorzieningen (gas, elektra, water, internet en soms ook riolering) goed gebeurt en tegen een goede prijs, benadrukte Van Marrewijk. Maar met al die schakels in de keten is het aansluitproces lastig te managen, wat nu er veel woningbouw is voor vertraging zorgt.

Personeelstekort
Van den Hengel vond ook dat het aansluitingsproces sneller moet. “Als de bouw innoveert en sneller kan opleveren, dan moeten wij daar natuurlijk in mee.” Ze pleitte ervoor dat gemeenten en projectontwikkelaars eerder samen duidelijk hebben waar woningen gebouwd gaan worden, zodat netbeheerders sneller weten waar ze aan toe zijn. Maar ze wees ook op het tekort aan technisch personeel dat de versnelling nu in de weg staat. “We hebben echt last van dat personeelstekort, we moeten dus echt meer gaan opleiden.”

Transitieproces

Voor frictie in het ketenproces zorgt volgens Van Marrewijk ook de ontwikkeling dat de aannemer die de aansluiting aanlegt steeds meer werkzaamheden overneemt van het netbedrijf. Van den Hengel onderschreef die verschuiving: “Netbeheerders willen verantwoordelijkheden graag nog bij zich houden, terwijl het in het kader van meer efficiency een goed idee kan zijn om meer werkzaamheden naar de aannemer te brengen. Als netbeheerders zijn we wel bezig met dat transitieproces.”

Procesverbetering
Niet eens was Van den Hengel het met Van Marrewijks stelling dat netbeheerders nog teveel met zichzelf bezig zijn en te weinig met het grote plaatje. “We werken nu juist veel samen met Bouwend Nederland om deze problematiek samen aan te pakken.” Een belangrijke optimalisering noemde ze MijnAansluiting.nl voor het door netbeheerders gezamenlijk doorvoeren van procesverbeteringen. Zoals samen bij gemeenten samen voor een project een vergunning aanvragen in plaats van één voor één.

Andere manier van aanleg
Aan de orde kwamen ook de proeven die vorig jaar zijn gedaan met andere manieren van aanleg van aansluitingen waardoor partijen in het ketenproces niet meer op elkaar hoeven te wachten. Van den Hengel: “Daarmee gaan we ook meer werkzaamheden naar de ondergrondse infra-aannemer verleggen. Door de crisis gedreven hebben we echt de handen ineengeslagen om daar stappen in te zetten.”

Proef met meterkast
Ook vindt er nu een proef plaats met een permanente meterkast die nog voor dat de woning er staat op de dekvloer wordt neergezet zodat de nutsaansluitingen eerder kunnen worden gerealiseerd. Van den Hengel beaamde dat dit het proces flink versnelt, al wees ze op mogelijke veiligheidsrisico’s die nu samen met Bouwend Nederland worden onderzocht om te kijken of deze innovatie voortaan bij alle nieuwe huizen kan worden toegepast.

Luister hier naar de uitzending


VEILIGHEID OP DE BOUWPLAATS (ARBO) ENERGIEZUINIGE NIEUWBOUW: BENG INFORMATISERING VAN DE BOUWKETEN INFRAMARKT ONDERNEMERSCHAP EN INNOVATIE

Over de auteur

Redactie Bouwmeesters