Bouwopgave Haaglanden blijkt onhaalbaar voor één gemeente

Door F.W. (Frank) Slooten , 20 februari 2018

Bouwopgave Haaglanden blijkt onhaalbaar voor één gemeente

De vraag naar woningen overstijgt het aanbod op dit moment ruimschoots, er worden te weinig woningen gebouwd, de plancapaciteit is onvoldoende en de verduurzaming van woningen loopt achter. Met deze uitdagingen begon de dialoogbijeenkomst voor de gemeenten in en rondom Haaglanden. De bouwbedrijven, lokale politici en andere sleutelfiguren uit de regio kwamen bijeen en zochten naar de oplossing in samenwerking met elkaar.

Politiek

Politici uit verschillende gemeenten kwamen met een veelheid van dilemma’s. Biedt binnenstedelijk bouwen in de stad en dorpskernen genoeg ruimte om het tekort aan woningen op te lossen of moeten we opzoek naar gebieden aan de rand van de gebouwde omgeving? Zetten we in op grootschalige nieuwbouw of passen we de projecten aan op het karakter van de wijk? Een ding staat voor de aankomende politici vast, er ligt een grote uitdaging in het aanbod van middeldure koop- en huurwoningen.

Regionaal en wijkgericht

Veel sprekers gaven aan dat een regionale en wijkgerichte aanpak hand in hand moet gaan. Regionaal omdat gemeenten elkaar niet moeten beconcurreren, maar een langjarige planning met voldoende investeringscapaciteit met elkaar moeten ontwikkelen. Wijkgericht omdat iedere wijk een ander karakter heeft en hier zowel met de woningbouw als met de verduurzaming van de bestaande woningen rekening mee gehouden moet worden. Het betrekken van alle partijen in de regio en in de wijk is voor de uitdaging voor de komende collegeperiode.

Allianties met respect

Leendert den Heijer, voorzitter van de afdeling Midden Zuid-Holland van Bouwend Nederland, vatte samen: “Alles is waar. Vanuit het perspectief van een grote stad met grote woningnood of een gemeente daarbuiten, een corporatie, een bouwer die vakmensen nodig heeft...” Waarna ook hij opteerde voor allianties. Van partijen binnen en buiten de politiek tot en met de mensen waar het om gaat. En dat met respect voor de onderlinge verschillen die er zijn.

Blijf op de hoogte van onze inzet met onze themapagina over de gemeenteraadsverkiezingen »


DUURZAAMHEID WONINGMARKT

Over de auteur

F.W. (Frank) Slooten

Adviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt

Contactpersoon bij dit bericht

Hessel Heins-Wunderle

Regiomanager Randstad Zuid