COLUMN / Verduurzaming hoger op de agenda

Door Ger Jaarsma , 21 februari 2018

COLUMN / Verduurzaming hoger op de agenda

Als gevolg van het Klimaatakkoord van Parijs, staat Nederland voor een forse verduurzamingsopgave in de gebouwde omgeving. Ondanks alle aandacht die er vanuit de overheid aan gegeven wordt, is verduurzaming van de eigen woning voor de meeste consumenten nog een ver-van-mijn-bed-show.

Dat komt volgens mij omdat het moeilijk inzichtelijk te maken is wat het überhaupt oplevert. Mensen die hun woning verduurzamen, doen dat vooral uit ideële overwegingen. Vaak krijgen wij als makelaars hierover vragen. Levert de woning meer op als deze verduurzaamd is? Ik denk, met een blik op de toekomst, dat de waarde van je woning lager is als je het niét gedaan hebt.

Hele kluif
Het wordt een hele kluif om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Als je het nu berekent, moet je per dag 700 woningen verduurzamen tot 2050. Woningcorporaties en maatschappijen die heel veel verhuureenheden hebben, zijn hiermee al aan de slag gegaan. Maar de particuliere eigenaar is een heel ander verhaal. Die kijkt of hij het kan financieren en op welke termijn hij zijn investering terugverdient. Dat kan in eerste instantie doordat de energierekening lager wordt. Ook ken ik een paar projecten waarbij gemeenten garandeerden dat de besparing net zo groot zou zijn als de investering. En als dat niet zo zou zijn, de gemeente een fonds had waar dat uit betaald zou worden. Dat kan werken en dat verhaal moeten we gaan laden. Want mensen dwingen werkt niet. En daarnaast: hoe ver moet je als eigenaar gaan: is energieneutraal voor iedere woning inderdaad de stip op de horizon, of zijn er ook oplossingen waarbij een deel buiten de woning (via regionale duurzame opwekking) wordt gerealiseerd?

Grote slagen maken
Om snel grote slagen te maken met de verduurzaming van de gebouwde omgeving, is het een logische keuze om te beginnen bij woningcorporaties en grote verhuurders, maar bijvoorbeeld ook bij VvE’s. Dan kun je snel naar grote aantallen. Als je die gaat tenderen en de prijzen gaan omlaag, wordt het ook steeds interessanter om de particuliere huiseigenaar te overtuigen. De verleiding moet hem erin zitten dat je weliswaar moet investeren, maar dat je er beter van wordt. Het is zaak dat we die rekensom snel goed kunnen maken.

Ideaal moment
Op het moment dat een wijk verduurzaamd wordt, krijgen woningen een andere waarde. Vanaf april wordt in het taxatierapport de verplichting opgenomen om – bij toepassing van verduurzamingsmaatregelen in een woning – een berekening van de energiebesparingsverkenner bij te voegen. Via deze berekening wordt inzichtelijk gemaakt hoe en of de investeringen opwegen tegen de toekomstige besparingen. Al bepalen natuurlijk ook andere factoren de uiteindelijke nieuwe waarde van een woning. Als ik kijk naar het juiste moment zie ik meerdere aanvliegroutes. Je kunt het inderdaad wijk voor wijk aanpakken, of kijken naar het transitiemoment van een woning. Wanneer de woning van eigenaar wisselt, zou je die nieuwe eigenaar moeten verleiden om direct energiebesparende maatregelen te nemen. Als je dat makkelijk mee zou kunnen financieren, zou de makelaar dat kunnen aangeven. Waarbij je er wel voor moet blijven waken dat er geen economisch onverantwoorde en onomkeerbare investeringen worden gedaan. Wij zien sowieso dat de makelaar steeds meer verschuift van een verkoopbegeleider naar woonadviseur. En duurzaamheid past daar heel goed bij, omdat juist de transitie van de woning een ideaal moment is om te verduurzamen.

Ger Jaarsma is voorzitter van de NVM


DUURZAAMHEID ENERGIEZUINIGE BESTAANDE BOUW CIRCULAIRE ECONOMIE DUURZAME BOUWPROCESSEN WONINGMARKT

Over de auteur

Ger Jaarsma

Voorzitter NVM