WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof): meer verlof voor partner bij geboorte baby

Door Jørgen Hulsmans , 22 februari 2018

WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof): meer verlof voor partner bij geboorte baby

Bij de geboorte van een baby krijgt de partner van de moeder meer dagen vrij. Dat staat in de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die op1 januari 2019 moet ingaan.

Straks maximaal 6 weken betaald geboorteverlof

Nu krijgen vaders na de geboorte nog twee dagen verlof, betaald door de werkgever. Dat geboorteverlof wordt vanaf volgend jaar een hele week. Ook kunnen partners vanaf 2020 in het eerste half jaar na de geboorte van de baby straks nog eens vijf weken extra geboorteverlof krijgen. De verlofmogelijkheden voor partners worden hiermee fors verruimd, van twee dagen tot maximaal zes weken.

De week geboorteverlof kan meteen worden opgenomen, maar dat kan ook in de eerste vier weken na de bevalling.

Minister Koolmees zorgt met zijn wet WIEG voor nog meer en langere verlofmogelijkheden voor werknemers. Wie langer vrij wil, kan het eerste half jaar maximaal vijf weken extra geboorteverlof opnemen. In die periode hebben partners recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon. Adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders wordt ook verlengd, van vier naar zes weken.

Het wetsvoorstel van Koolmees moet er voor zorgen dat meer en langer geboorteverlof voor partners normaal wordt. Op dit moment hebben partners recht op twee dagen betaald geboorteverlof en daarna kunnen ze aansluitend drie dagen ouderschapsverlof opnemen. Dat is meestal onbetaald waardoor er weinig gebruik van wordt gemaakt.

Minister Koolmees heeft de ministerraad geïnformeerd dat hij zijn Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) ter consultatie voorlegt.

Bron: Rijksoverheid.nl


WETGEVING MODERN PERSONEELSBELEID EN DUURZAME INZETBAARHEID

Over de auteur

J.J. (Jørgen) Hulsmans

Adviseur Beleid & Vereniging