BNR Bouwmeesters: Van het gas af

Door Redactie Bouwmeesters , 22 februari 2018

BNR Bouwmeesters: Van het gas af

In 2021 moeten alle gemeenten een plan van aanpak hebben voor hoe ze aardgasvrij worden. De grote vraag is: wat te doen met alle bestaande gebouwen? Dat was het onderwerp van BNR Bouwmeesters van woensdag 21 februari.

Met in de studio de duurzaamheidswethouders van Groningen en Amsterdam, twee steden die in 2035 aardgasvrij willen zijn.

- Mattias Gijsbertsen, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Groningen (GroenLinks)
en
- Abdeluheb Choho, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam (D66)

Grootste wijkvernieuwingsoperatie sinds oorlog

Choho sprak van de grootste wijkvernieuwingsoperatie sinds de Tweede Wereldoorlog. “Alle bestaand gebouwen moeten opnieuw worden bekeken qua planvorming en energievoorziening. Per wijk moet dan worden bezien wat de beste manier is om naar de toekomst toe in duurzame energie en warmte te voorzien.”

Gemeenten als regisseur

Gijsbertsen benadrukte het belang van dat gemeenten de regierol krijgen. Uitdagingen die hij noemde betroffen de financiering, of gemeenten van het Rijk wel de vereiste bevoegdheid krijgen, en de inspraak van bewoners over welke alternatieve energievorm voor hun wijk de beste is (o.a. stadswarming, geothermie, warmtepompen, all electric). Gijsbertsen gaf ook aan dat er in Groningen snel een proef komt met aardgasloze wijken: “We willen niet kijken naar warmte alleen maar naar energie in brede zin, zoals elektrische mobiliteit en opslagvormen voor energie. In een aantal naoorlogse wijken waar het warmtenet gepland staat, willen we met steun van het Rijk zo een slag extra maken. Die aanpak is volgens netbeheerder Enexis ook interessant voor de rest van Nederland.”

Samen leergeld betalen

Choho en Gijsbertsen waren het erover eens dat gemeenten niet nog langer moeten wachten op weer nieuwe energietechnieken, maar nu snel aan de slag moeten gaan. Choho: “En met de ervaring die we gaandeweg opdoen leren hoe het in volgende wijken sneller en goedkoper kan. Maar één wijk zal de eerste moeten zijn. Daar betaal je met elkaar leergeld.” Een les uit het Groningse aardgasgebied die Gijsbertsen voor hield was dat gemeenten nu al met inwoners in gesprek moeten gaan. Ook omdat de financiering van de nieuwe energiesystemen en de verdeling van wie wat gaat betalen anders zal zijn dan voorheen.

City Deal

Amsterdam nam anderhalf jaar geleden al het besluit nieuwbouwwoningen niet meer aan te sluiten op het gasnet. Voor welke wijk met bestaande woningen als eerste van het gas af gaat, sloot de gemeente een City Deal met betrokken woningcorporaties, netbeheerders en energieleveranciers. De corporaties wijzen tien- en mogelijk dertigduizend woningen aan waarvoor de overstap het beste past. Choho: “Gecombineerd met geplande renovatie van woningen en onderhoud aan straten, rolt er logischerwijs een wijk uit die als eerste aan de beurt komt, in een van de stadsdelen buiten de ring.”

Publiekscampagne

Choho zei ook dat het in Amsterdam nu storm loopt voor de 5000 euro subsidie die de gemeente geeft aan eigenaren van bestaande woningen die hun woning aardgasvrij willen maken. “Dat aardgasvrij maken is echt nieuw en door die subsidie te geven leren we ook veel over wat de beste manier is om dat te doen, om daarna te kunnen opschalen.” Gijsbertsen wees erop dat de gemeente Groningen niet wil dat bewoners van sociale huurwoningen moeten betalen voor de overstap naar gasloos. Hij noemde het halen van het aardgasvrij-doel allereerst een maatschappelijke opgave. “Wat gemeenten in een publiekscampagne vooral duidelijk moeten maken is hoe ze het samen met bewoners voor elkaar willen krijgen. En er ook voor zorgen dat mensen er zelf van profiteren.”

Luister hier naar de uitzending
 


UTILITEITMARKT

Over de auteur

Redactie Bouwmeesters