Delft zet vol in op overstap naar gasloos

Door Redactie Bouwmeesters , 22 februari 2018

Delft zet vol in op overstap naar gasloos

De gemeente Delft gaat vol aan de slag met het gasloos maken van bestaande woningen, te beginnen in de wijk Voorhof-Oost. Naar aanleiding van de aftrap van het aardgasvrij krijgen van de stad op 15 februari, legt wethouder van duurzame ontwikkeling Stephan Brandligt uit dat binnenkort duidelijk wordt of de 1400 jaren zestig woningen in Voorhof-Oost overgaan op duurzame (rest)warmte uit de Rotterdamse haven of op warmte uit een geothermiebron van de TU Delft. Al maakt Brandligt zich ongerust over of er in bouw voldoende handjes zijn voor het klaren van de klus. 

In Delft worden nieuwbouwwijken al sinds een jaar of vijftien aardgasloos gebouwd. “De grote opgave is het aardgasvrij maken en waar nodig beter isoleren van bestaande woningen. Daar zetten we nu vol op in”, legt Brandligt uit. Met ‘Voorhof-Oost aargasvrij’ maakt de gemeente hiermee een begin. De wethouder en de vastgoedeigenaren in de wijk (corporaties en Verenigingen van Eigenaren) ondertekenden daartoe vorig jaar een lokale E-deal, als onderdeel van de landelijke Green Deal Aardgasvrije wijken die Delft sloot met het Rijk. De E-deal betreft afspraken over de verkenning - samen met vastgoed- en huiseigenaren, bewoners en ook warmtenet-exploitant Eneco - naar het aardgasvrij maken van de 1400 woningen in Voorhof-Oost. Die maken deel uit van elf gebouwen die nu zijn aangesloten op een gasgestookt warmtenet dat aan vervanging toe is.

Twee opties

Binnen Delft zijn er twee opties voor de verduurzaming van de warmtevoorziening in Voorhof-Oost. De TU Delft werkt aan de realisering van een geothermische bron. De andere optie betreft een warmteleiding als onderdeel van de ‘warmterotonde’ die provincie Zuid-Holland overweegt aan te leggen voor het transport van restwarmte uit het havengebied bij Rotterdam. Naar verwachting medio dit jaar is duidelijk welke optie technisch en bouwkundig maar ook financieel de meest haalbare is. Brandligt schat in dat het de geothermiebron wordt, omdat de TU Delft al flink vordert met de ontwikkeling ervan en hier ook al 45 miljoen euro subsidie voor kreeg, terwijl over de warmterotonde alleen nog wordt gepraat. Bepalend voor de keuze zal ook zijn hoeveel infrastructuur er moet worden aangelegd om de warmte in de woningen te krijgen. Maar Brandligt legt uit dat mocht er inderdaad worden gekozen voor de aardwarmtebron, deze ook zal worden aangesloten op de warmterotonde tegen de tijd dat die er ligt.

Groen gas

Eens Voorhof-Oost voorzien is van duurzame warmte volgen naburige wijken, zoals de rest van de wijk Voorhof en de wijk Buitenhof. Duurzame warmte toeleiden naar de oude binnenstad van Delft is volgens Brandligt geen optie, want bouwkundig te complex en kostbaar. Hij sluit niet uit dat er voor de binnenstad gekozen zal worden voor groen gas, omdat dit alleen aanpassing van het bestaande aardgasnet vergt.

Versnellen en opschalen

Echt zorgen maakt Brandligt zich over of de bouwsector straks wel voldoende vakmensen heeft voor het vele extra werk dat er met de energietransitie op bouw- en installatiebedrijven afkomt. Een oplossing ziet hij in het versnellen en opschalen van het bouwproces, door te industrialiseren en bouwwerken meer fabrieksmatig voor te bereiden. “Zodat op de bouwplaats dingen alleen nog in elkaar moeten worden gezet en er vakkrachten beschikbaar komen voor meer complex werk. Over het organiseren van extra handjes denken we als gemeente samen met ook het onderwijs graag mee. Want willen we dit voor elkaar boksen, dan zullen we echt alle zeilen moeten bijzetten.”
 


UTILITEITMARKT

Over de auteur

Redactie Bouwmeesters