Overtuigende verhalen bij Expertsessie in Utrecht

Door R. (Ruben) Heezen , 22 februari 2018

Overtuigende verhalen bij Expertsessie in Utrecht

Precies een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen, organiseerde de afdeling Utrecht een expertsessie om de dialoog met (toekomstige) wethouders en raadsleden op gang te brengen. Op de agenda stonden een aantal pittige punten waar de politici de komende jaren hun handen vol aan gaan hebben.

De bijeenkomst in de Domstad was zeer goed bezocht. Ongetwijfeld had de aanwezigheid van Maxime Verhagen daar iets mee te maken. De deelnemers aan de expertsessie kregen waar voor hun geld. Samen met een aantal inleiders schetste de Bouwend Nederland voorman een beeld dat onverdund binnenkwam bij de gemeentebestuurders en (aankomende) raadsleden.

Schakelen naar een hogere versnelling
Drie hoofdonderwerpen stonden er op de agenda: instroom, energietransitie en woningbouw. Carina Hak van Hurks Bouw en Ontwikkeling ging in op dat laatste. Ze nodigde de politici uit om samen met de ondernemers te kijken naar de plancapaciteit en de opgave die er ligt. In de komende drie jaar moeten er in de gemeente Utrecht 21.000 woningen worden gerealiseerd terwijl de huidige productie op circa 4.000 per jaar ligt. “Benut bestaande regelgeving om de plancapaciteit te vergroten en woningbouw te versnellen en ga in een vroeg stadium in gesprek met de markt”, pleitte ze.

Drommels lastige verduurzamingsopgave
Aart Verkaik van VIOS Bouw confronteerde de deelnemers aan de sessie met de uitdaging die er ligt op het vlak van de energietransitie en de verduurzaming van de particuliere woningen in het bijzonder. Waar op dit moment in de gemeente Utrecht er per dag nog zo’n 10 woningen moeten worden verduurzaamd om de doelstellingen van Parijs te halen, loopt dat op naar 15 als de financieringsproblematiek niet wordt aangepakt en er een jaar lang niets wordt gedaan. Wijkgerichte aanpak is nodig om schaalvergroting te kunnen realiseren en financieringsconstructies zijn onontbeerlijk voor een succesvolle aanpak van de particuliere sector.

Gapend gat tussen vraag en aanbod
Naast al deze uitdagingen is er ook nog het capaciteitsprobleem waar de bouw mee kampt. Jaarlijks stromen er in Utrecht zo’n 500 leerlingen met een diploma uit richting de bouw, vertelde Hans Stil, lid van het Algemeen Bestuur van Bouwend Nederland en van het bestuur van de afdeling Utrecht. Dat lijkt een mooi aantal maar de uitdagingen waar de regio zich voor gesteld ziet, vraagt om het drievoudige. Om het gat tussen vraag en aanbod te dichten zijn ook inspanningen van de gemeenten nodig. De opmerking van wethouders dat de sector de enorme uitstroom tijdens de crisisjaren ook een beetje aan zichzelf te wijten heeft, werd adequaat gepareerd door Maxime Verhagen. “Als overheden tijdens de magere jaren geen anticyclisch beleid voeren, niet investeren in infrastructuur en corporaties niet bijbouwen, wat verwachten we dan van elkaar?”

Rake boodschappen
Zowel de repliek van Maxime Verhagen als de betogen van de andere sprekers troffen doel. “We moeten vaker van dit soort bijeenkomsten hebben, meer de dialoog zoeken, samen naar oplossingen kijken”, klonk het uit de mond van de politici. Vanuit Utrecht en Nieuwegein kwamen concrete verzoeken om met de fracties te komen praten over de woningbouw en de Omgevingswet en de implementatie daarvan. Waarmee de Expertsessie in Utrecht gerust een schot in de roos genoemd kan worden.Over de auteur

R. (Ruben) Heezen