Uw vraag - Ons antwoord: Onwerkbaar weer en Vorst-WW

Door Chi Ling Chu , 26 februari 2018

Uw vraag - Ons antwoord: Onwerkbaar weer en Vorst-WW

De weermannen voorspellen de komende dagen weer flinke vorst. Dit heeft als gevolg dat handig is als u weet of uw mensen wel buiten kunnen werken en of u gebruik kunt maken van de Vorst-WW-regeling uit de cao . Daarom willen we de regels rond het werken in de kou en de vorst-WW nog eens onder de aandacht brengen door middel van vragen die aan Bouwend Nederland Advies worden gesteld over dit onderwerp.

Wat staat er in de cao over het niet kunnen werken vanwege de vorst?

In artikel 73 cao Bouw & Infra staat dat een werkgever in redelijk overleg met de betrokken werknemers bepaalt of er gewerkt kan worden, waarbij de gezondheid van de werknemer en het bedrijfsbelang afgewogen worden. Als er geen overeenstemming is tussen werkgever en werknemer gelden de volgende regels: De werknemer mag zelfstandig het werk neer leggen als hij buiten werkt en

 • de gevoelstemperatuur -6 °C of lager is
 • rijwegen of looppaden niet begaanbaar zijn
 • sneeuw ligt op de werkplek die niet eenvoudig weg te halen is.

Als de bovenstaande situatie op werkdag nog steeds bestaat om 10.30 uur mag de werknemer naar huis gaan. De werkgever moet op een dag waarop niet gewerkt kan worden vanwege het weer, het loon van de werknemer doorbetalen.

U kunt via onze tool ‘Actueel Bouwweer’/uitgebreid bouwweer/weerverlet’ op onze website van Bouwend Nederland bepalen of er sprake is van een ‘onwerkbare dag’ volgens artikel 73 en 74 van de cao. Meer informatie over werken bij bijzondere weersomstandigheden kunt u lezen in onze Weerspecial (klik hier)

Wat houdt de Vorst-WW regeling in?

Als er in deze winter niet gewerkt kan worden vanwege vorst in de periode tussen maandag 6 november 2017 t/m vrijdag 30 maart 2018, , is de werkgever verplicht om 100% van het loon aan zijn werknemers door te betalen.
De loondoorbetaling van eerste 15 dagen van de winterperiode gelden als eigen risico voor de werkgever. Na deze 15 dagen kan hij kan hij een Vorst-WW uitkering voor zijn werknemers aanvragen bij het UWV. De werknemer krijgt een WW-uitkering die door de werkgever aangevuld wordt tot 100% van het vast overeen gekomen loon.

Welke weerstations worden gebruikt voor het bepalen van de norm?

De meting van het KNMI-weerstation in het postcodegebied waar de werknemer werkzaam is of zou zijn, is bepalend voor het vaststellen van een vorstnorm. Een overzicht met deze weerstations per postcodegebied is hier te vinden. Op onze pagina Bouwweer/weerverlet (klik hier) kunt u dagelijks bepalen of er bij een bepaald weerstation de norm voor een vorstdag al dan niet is behaald.

Wanneer is er sprake van een vorst-dag?

Van een vorstdag is sprake als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • het betreft een werkdag (maandag t/m vrijdag)* én
 • de werkdag valt in het tijdvak lopende van de eerste maandag in november tot en met de    laatste vrijdag in maart van het daarop volgend jaar (=winterseizoen) én
 • vanwege vorst wordt niet gewerkt én een vorstnorm is gehaald; óf
 • wegens de gevolgen van vorst wordt niet gewerkt.

* Voor infrabedrijven kunnen weekenddagen als werkdagen worden beschouwd. Daarvoor moet dan wel aan 2 voorwaarden zijn voldaan:

 • de werkgever moet aantonen dat hij deze dagen tenminste veertien dagenvan tevoren had ingepland én
 • de werkgever moet aantonen dat de opdrachtgever in besteksbepalingen eist dat er op weekenddagen wordt gewerkt.

Een vorstnorm is gehaald onder de volgende condities:

 • A. de gemeten temperatuur tussen 00.00 uur en 07.00 uur lager is geweest dan -3° Celsius dan wel
 • B. de gemeten temperatuur om 07.00 uur en om 10.00 uur daaropvolgend -0,5° Celsius of lager is dan wel
 • C. de gemeten temperatuur om 10.00 uur -1,5° Celsius of lager is dan wel
 • D. de gevoelstemperatuur om 10.30 uur volgens de KNMI-meting van 10.00 uur -6,0° Celsius of lager is. Hierbij hoeft geen sprake te zijn van vorst.
 • E. Gevolgen van vorst: vorstwerkdagen waarop wegens de gevolgen van vorst niet wordt gewerkt ( artikel 74 lid 4c, cao Bouw & Infra):

Wat is de procedure voor het aanvragen van Vorst-WW?

Als uw werknemers niet hebben kunnen werken vanwege een vorst-dag, moet u dit aan het UWV melden (Als u de melding doet o.b.v. vorstnorm A en E op dezelfde dag vóór 09.00 uur ’s ochtends, meldingen o.b.v. vorstnormen B t/m D vóór 11.00 uur dezelfde dag) door middel van het bouwspecifieke meldingsformulier (klik hier). U moet vanaf de eerste vorstdag elke vorstdag melden aan het UWV. Er hoeft geen sprake te zijn van een aansluitende periode van 15 dagen. Alle vorstdagen gedurende de winterperiode 2017-2018 tellen mee voor het eigen risico.

Wanneer uw medewerkers vanwege vorst of ten gevolge van vorst meer dan 15 dagen niet hebben gewerkt, naar huis zijn gestuurd en u aan alle andere voorwaarden heeft voldaan, kunt u een aanvraagformulier WW-uitkering wegens onwerkbaar weer indienen bij het UWV.

Geldt deze regeling ook voor uta-werknemers?

Ja, de regeling geldt zowel voor bouwplaatswerknemers als voor uta-werknemers. Voor uta-werknemers die voltijds zijn verbonden aan een project kan het voorkomen dat zij niet langer kunnen werken omdat het project langdurig stil ligt vanwege of als gevolg van vorst. Deze uta-werknemers hebben dan te maken met de indirecte gevolgen daarvan.

Waar kan ik meer informatie vinden over de Vorst-WW regeling?

Op de website van Bouwend Nederland kunt u op de pagina Vorst-WW regeling 2017-2018 kunt u alles lezen over deze regeling.


CAO, ARBEIDSVOORWAARDEN- EN VERHOUDINGEN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VEILIGHEID VEILIG WERKEN

Over de auteur

C. (Chi-Ling) Chu

Adviseur Arbeidsrecht, CAO & Sociale Zekerheid

Contactpersoon bij dit bericht

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250

Interessante publicaties

  Weerspecial 2017-2018

  20 november 2017

  Deze weerspecial is bedoeld om bedrijven in de bouw- en infrasector te ondersteunen bij het ondervangen van risico’s die samenhangen met het weer. In deze special staat daarom veel (achtergrond) informatie en praktische tips die van pas kunnen komen in periodes met extreem weer.

  Download