Kabinet stelt 75 miljoen euro extra beschikbaar voor innovatie

Door T.R. (Tom) van Eck , 26 februari 2018

Kabinet stelt 75 miljoen euro extra beschikbaar voor innovatie

Om de Nederlandse economie te versterken, zet het Kabinet in op innovatie en stelt €75 miljoen extra beschikbaar om innovatie te stimuleren.

Het extra geld is bestemd voor versterking van de innovatiekracht van het midden- en kleinbedrijf (18 miljoen), het bevorderen van samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid (15 miljoen) en voor toegepast onderzoek (42 miljoen). Drie aspecten waar ook Bouwend Nederland veel toegevoegde waarde ziet bij het stimuleren van innovatie.

Bouwagenda

Met de Bouwagenda hebben de bouw en de overheid samen de ambitie uitgesproken om met innovatie en andere manieren van samenwerken samen urgente maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Extra gelden voor innovatie vanuit het Kabinet zijn in dit verband welkom. Bouwend Nederland hoopt dat de regelingen zo ingestoken worden dat we hier als bouwsector en Bouwagenda goed mee uit de voeten kunnen.


ONDERNEMERSCHAP EN INNOVATIE

Over de auteur

T.R. (Tom) van Eck