Hoe kom ik (tóch) in aanmerking voor een subsidie voor opleiden?

Door Bouwopleiders (Ad van der Wiel) , 01 maart 2018

Hoe kom ik (tóch) in aanmerking voor een subsidie voor opleiden?

Je wilt als bouwbedrijf dat medewerkers zich ontwikkelen, zowel het bouwplaatspersoneel als ook de UTA medewerkers. Het kan zijn dat je als bedrijf, of als medewerker al weet welke opleiding je wil gaan volgen. Het kan zijn dat je nog twijfelt bij het maken van een keuze en graag een advies wil hebben. Bouwopleiders kan in beide gevallen helpen. Voor de medewerker die een opleiding gaat volgen is er (onder voorwaarden) in 2018 een subsidie in het kader van de overgangsregeling individueel budget beschikbaar.

Opleiding volgen of eerst opleidingsadvies

Als je weet wat je wil, is een stap om je in te schrijven voor een opleiding makkelijk te zetten. Weet dan dat je als medewerker in aanmerking kan komen voor een subsidie. De overgangsregeling individueel budget van Volandis kan hier een rol spelen. Hoe? Zie verder.
Het kan ook zijn dat je nog twijfelt bij het maken van een opleidingskeuze en graag een advies wil hebben om dan vervolgens in te schrijven voor een opleiding. Ook dan kan je als medewerker in aanmerking komen voor een subsidie. In beide gevallen kan Bouwopleiders van betekenis zijn. Wij raden bedrijf en medewerker aan om met elkaar over ontwikkelen en opleiden in gesprek te gaan. En ook af te spreken over wie er nu wat betalen gaat of (later) vergoeden.

Oproep DIA (Duurzame Inzetbaarheidsanalyse)

Iedere vier jaar kan je kosteloos deelnemen aan de DIA. De doktersassistent, de bedrijfsarts van de arbodienst en de DIA-adviseur van Volandis verrichten het onderzoek. De medewerker ontvangt daarvoor een uitnodiging. Volgt uit het gesprek met de DIA adviseur een actieplan om een opleiding te volgen of een opleidingsadvies te krijgen, vraag dan om een vervolgstap bij Bouwloopbaan van Bouwopleiders. Bij een inschrijving voor een opleiding kan de medewerker in aanmerking komen voor een subsidie van 50% van de opleidingskosten tot een maximum van € 1.250,00. Zie verder de voorwaarden overgangsregeling individueel budget.

Spontaan DIA-gesprek (zonder PAGO) aanvragen

Je ontvangt (nog) geen uitnodiging voor een DIA, maar wil wel een opleiding volgen of een opleidingsadvies krijgen én in aanmerking komen voor een subsidie. Dan kan je een ‘spontaan DIA-gesprek (zonder PAGO) aanvragen’ bij de vraagbaak van Volandis of bij de DIA adviseur. Een gesprek (eventueel een telefonisch gesprek) met een DIA adviseur wordt dan ingepland. En, volgt dan uit het gesprek met de DIA adviseur een actieplan om een opleiding te volgen of een opleidingsadvies te krijgen, vraag dan om de vervolgstap bij Bouwloopbaan van Bouwopleiders. Bij een inschrijving voor een opleiding kan dan de medewerker in aanmerking komen voor een subsidie van 50% van de opleidingskosten tot een maximum van € 1.250,00. Zie verder de voorwaarden.

Voorwaarden overgangsregeling individueel budget

De cao-partijen in de bouw en infra hebben een overgangsregeling voor het individueel budget beschikbaar gesteld. Werknemers in deze sector kunnen deze regeling eenmalig inzetten voor opleidingskosten die voortvloeien uit het adviesgesprek, dat onderdeel uitmaakt van de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA). Het bedrag is een aanvulling op het bestaande individueel budget. Om voor de overgangsregeling individueel budget in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

 1. Medewerker heeft in de periode van 1 april 2017 tot en met 31 december 2018 deelgenomen aan een Duurzame Inzetbaarheid Analyse (DIA).
 2. De opleiding:a. sluit aan bij het DIA-actieplan;
  b. is of wordt gevolgd in het kader van jouw duurzame inzetbaarheid;
  c. is of wordt gevolgd met het oog op het verwerven van (meer) inkomen;
  d. is niet noodzakelijk voor de uitoefening van jouw huidige functie:
  e. start binnen twaalf maanden na deelname aan de DIA.
 3. Medewerker heeft de factuur voor de opleidingskosten zelf betaald.
 4. Op het moment dat de vergoeding betaalbaar wordt gesteld, moet je werkzaam zijn bij een werkgever die valt onder de bouw-cao.
 5. Medewerker heeft recht op een vergoeding van 50% van de opleidingskosten die voortvloeien uit de DIA, tot een maximum van € 1.250,00. Medewerker is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van deze vergoeding en het aanleveren van de bewijslast die aantoont dat hij/zij hier recht op heeft.

Informatie

Zie voor de informatie de site van Volandis.
Neem voor meer informatie over de overgangsregeling contact op met een DIA-adviseur van Volandis
 via 0341 499 299 of door een e-mail te sturen naar diawerknemer@volandis.nl.Over de auteur

Bouwopleiders (Ad van der Wiel)

Beter voor jou, beter voor infra & bouw