BNR Bouwmeesters: Hoogbouw

Door Redactie Bouwmeesters , 01 maart 2018

BNR Bouwmeesters: Hoogbouw

Over de stad van de toekomst discussieerden in de studio:De woningnood is groot en steeds meer mensen willen in de steden wonen. En dan het liefst dicht bij de binnenstad, want daar gebeurt het! Om aan de woningnood te voldoen moeten we hoogbouw omarmen. Dat was het onderwerp van BNR Bouwmeesters van woensdag 28 februari. 

Over de stad van de toekomst discussieerden in de studio:

Ton van Namen, managing director van Monteflore Vastgoed

en

Wienke Bodewes, algemeen directeur van Amvest

Geen hoogbouwtraditie
Hoogbouw is technisch ingewikkeld en vergt met de ‘dunne’ Nederlandse ondergrond een diepe fundering, zei Bodewes, die met Amvest na de zomer in Rotterdam start met de bouw van de 215 meter hoge Zalmhaventoren. Hij wees er ook op dat doordat Nederland geen hoogbouwtraditie heeft bouwbedrijven en adviseurs voor hoogbouw vooral uit het buitenland moeten komen. ‘De buurt meekrijgen’ noemde hij ook een belangrijk aspect voor het realiseren van hoogbouw.

Niet dé oplossing
Van Namen noemde hoogbouw een optie ‘in sommige gevallen’ maar niet dé oplossing, vooral omdat hoogbouw voor de leefbaarheid van een wijk rondom extra vrije ruimte vergt, “zoals in Rotterdam goed te zien is op de Kop van Zuid”. Mede daarom toonde hij zich voorstander van woongebouwen met acht tot tien lagen. Bodewes bracht daar tegenin dat de transformatie van de Kop van Zuid nog niet af is, terwijl de hoogbouw die er nu staat toch al zorgt voor meer levendigheid in het naburige – voorheen verpauperde – Katendrecht.

Olifantenpoten
Belangrijk voor de verbinding van hoogbouw met de omringende stad, noemde Bodewes een mix van (semi)openbare functies op de onderste drie tot vijf bouwlagen, “zodat mensen elkaar daar kunnen ontmoeten”. De drie torens die Amvest in Eindhoven bij het station gaat bouwen, worden naar beneden toe bovendien breder – ‘zoals olifantenpoten’ – ter voorkoming van teveel ongezellige weidsheid op het maaiveld. In de reportage in de uitzending benadrukte stedebouwkundige Tess Broekmans van bureau Urhahn ookhet belang van een goede mix in de plint voor meer contact met de straat. Met ook aandacht voor voldoende bezonning en zorg voordat ‘je niet uit je hemd waait”. Ze merkte ook op dat wonen in hoogbouw in Nederland nog relatief nieuw is: “We moeten het dus nog ontdekken.”

Losse toren geen gezicht
Van Namen vroeg zich af of het wel zo leuk is om in hoogbouw te wonen, omdat je als bewoner meestal tegen andere hoogbouw aankijkt. Bodewes was het met Broekmans eens dat wonen in hoogbouw een kwestie van wennen is. Net als Van Namen is Bodewes bij stedelijk verdichten voorstander van het creëren van verschillende woonmilieus, maar hij waarschuwde voor een ‘platte pannenkoek’ met alleen woongebouwen van vijf tot acht lagen: “Een hoogbouwmilieu kan daarbij juist heel goed werken.” Als het aan Bodewes ligt gaat de hoogbouw die gepland staat in de Amsterdamse Sluisbuurt door, terwijl Van Namen die torens veel liever in Amsterdam Noord zou zien verrijzen om te voorkomen dat ze het uitzicht vanaf de grachten gaan domineren.

Zonder enig probleem
Hoewel Van Namen het over een ‘levendige plint’ eens was met Bodewes, denkt hij dat die plinten niet gevuld raken omdat steden al genoeg voorzieningen hebben. Bodewes denkt juist dat met de miljoen woningen die er in Nederland vooral in steden moeten worden bijgebouwd, er wel behoefte komt aan meer voorzieningen. “Als belegger zien we ook dat er steeds meer vraag komt naar functies gemengd met wonen. Dus we gaan de Zalmhaventoren en het project in Eindhoven zonder enige probleem vullen.” Maar Van Namen noemde het een illusie dat je als belegger of ontwikkelaar mensen kunt sturen: “In de jaren tachtig liepen steden leeg. Wie zegt mij dat dit over tien jaar niet weer gebeurt?”. Waarop Bodewes opmerkte dat West-Nederland inmiddels één groot stedelijk milieu is en dat Amvest ook torens bouwt in Almere waar mensen ook graag in willen wonen. “Het is het gevolg van dat steden anders en intensiever bewoond worden. Verschillende woonmilieus spelen daar een rol in, en dat zijn veranderingen die zich langzaam maar zeker voltrekken.” 


Luister hier naar de uitzending


AANBESTEDEN ENERGIEZUINIGE NIEUWBOUW: BENG CIRCULAIRE ECONOMIE DUURZAME BOUWPROCESSEN UTILITEITMARKT

Over de auteur

Redactie Bouwmeesters