Terugblik bijeenkomst 'Op weg naar een circulaire infrasector'

Door Sander Wubbolts , 01 maart 2018

Terugblik bijeenkomst 'Op weg naar een circulaire infrasector'

Dinsdag 13 februari 2018 was het weer zover: de jaarlijkse themamiddag van NL Ingenieurs, Vereniging Stadswerk Noord en de leden van Platform Infra Noord van Bouwend Nederland.
Dit jaar stond het thema “Op weg naar circulaire infrasector” centraal.
Met een opkomst van ca. 55 deelnemers vanuit zowel de overheid, adviesbureaus en opdrachtnemende partijen, kunnen we terugkijken op een geslaagde opkomst.

Na de opening door Sander Wubbolts zijn we onder de noemer – Float like a butterfly, sting like a bee - de middag gestart met een brede beschouwing op het thema circulaire economie van Alex van Oost. Alex is trekker van het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) en wist de zaal te boeien met een mooie metafoor naar Muhammad Ali. Net als dat de bokser Muhammad Ali een geheel nieuwe stijl introduceerde, die de bokswereld op zijn kop zette, staan we met elkaar aan de voorhand van een nieuwe manier van ondernemen, op een circulaire manier. Hiervoor is het noodzakelijk dat zowel de markt als overheid lichtvoetig en snel zijn en kansen - hoe klein ook - weten te benutten om die nieuwe stijl van ondernemen kans van slagen te geven. Dit vergt een nieuwe manier van kijken. ‘Delen is het nieuwe hebben’ en ‘Doen is het nieuwe denken’. Alex gaf de deelnemers voldoende stof tot nadenken en wist ze van begin tot het eind te boeien! Na dit plenaire deel was er volop ruimte om te netwerken, waarna de deelnemers konden kiezen uit een tweetal workshops.

Workshop 1 Design & Haalbaarheid werd door Verali von Meijenfeldt van Arcadis ingevuld. Verali is betrokken bij het formuleren van de duurzaamheidsambities van de Westelijke Ringweg Groningen. Aan de hand van de case Westelijke Ringweg Groningen werd gekeken of de geformuleerde ambities - die met behulp van het ambitieweb van Duurzaam GWW 2.0 zijn vastgesteld - haalbaar zijn voor de markt. Er werd volop aandacht besteed aan de wijze waarop men duurzaamheid in de studiefase concreet maakt. Hoe houden we elkaar vast in een duurzaam GWW-proces? Deze en andere vragen kwamen aan de orde en partijen werd verzocht op een tijdlijn aan te geven waar zij meerwaarde kunnen leveren of in welk deel van het proces zij graag wilden aanhaken. Eén van de conclusies is dat je in een vroeg(er) stadium een marktconsultatie zou kunnen houden om de ideeën uit de markt mee te nemen. De input van een ieder is meegenomen en de openheid van partijen maakte dat deze workshop een mooie opmaat is hier met opdrachtgever en opdrachtnemers een vervolg aan te geven.

Workshop 2 Aanbesteden & Realisatie werd door Sander Lubberhuizen en Erick Wuestman samen ingevuld. Beide heren waren betrokken bij de realisatie van het project ‘De Parken’ te Apeldoorn. Het project ‘De Parken’ is circulair aanbesteed en bevindt zich heden in de realisatiefase. De gemeente Apeldoorn wil een belangrijke bijdrage leveren aan het circulair verantwoord renoveren van de openbare ruimte en heeft dit bij dit project concreet laten zien. De transitie naar een duurzame economie werd aan de hand van deze case besproken. Ook in de infra gaat de circulaire economie en hierin circulair ondernemen een steeds grotere rol spelen. In bouwteamverband heeft men met partijen kennis opgedaan over circulariteit. In deze workshop kwam goed naar voren dat, als je als partijen echt iets wil, je lef moet tonen en vooral je niet moet laten belemmeren door de wijze waarop je het altijd gedaan hebt. Durf een nieuwe weg samen in te slaan! Tijdens de workshop is ingezoomd op hoe een dergelijk project in de markt zet, welke kansen ze verzilverd hebben en hoe de uitvraag was opgebouwd. De ervaringen tijdens de uitvraag van de gemeente Apeldoorn en van Roelofs Wegenbouw kwamen aan bod. De spiegeling waarom deze aanbestedingsvorm geschikt is en hoe leer je van elkaar in de ontwerpfase en de realisatiefase? Hoe maak je van circulair werken in de infra een succes? Deze en andere vragen zijn door de heren op enerverende wijze met veel humor beantwoord tijdens deze workshop!

De bijeenkomst werd plenair afgesloten, waarna de deelnemers onder het genot van een hapje en drankje er met elkaar over van gedachten konden wisselen. Al met al vanuit ons bezien een geslaagde bijeenkomst.


CIRCULAIRE ECONOMIE

Over de auteur

S.M. (Sander) Wubbolts

Regiomanager Regio Noord