AVG en actualiteiten cao in Contactgroep Financiën regio Zuid

Door Yvonne van Zijl , 02 maart 2018

AVG en actualiteiten cao in Contactgroep Financiën regio Zuid

De bijeenkomst van de Contactgroep Finaciën regio Zuid op 28 maart 2018 staat in het teken van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Europese opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze nieuwe wet is gericht op het beschermen van privacy en het voorkomen van misbruik van persoonsgegevens.

Programma

Joppe Duindam, beleidsmedewerker van Bouwend Nederland, praat de leden van de contactgroep deze middag bij over wat de AVG is, waarom deze wordt ingevoerd en wat deze gaat betekenen voor de administratieve en ICT-processen in de organisatie. Yvonne van Zijl, adviseur sociale zaken, geeft kort een actuele stand van zaken over de cao en afspraken uit het regeerakkoord over onder meer de WDBA.

In tijd is het programma als volgt:

  • Vanaf 14.30 uur: ontvangst bij Ondernemershuis, Reitseplein 1 in Tilburg
  • 15.00 uur: Welkom en start bijeenkomst
  • 15.10 uur: AVG, door Joppe Duindam
  • 16.30 uur: Actualiteiten rond onderhandelingen cao en afspraken uit het regeerakkoord over onder meer de WDBA
  • 17.00 uur: Sluiting

Locatie, aanmelden en meer informatie

Deze contactgroep vindt plaats in het Ondernemershuis aan het Reitseplein 1 in Tilburg.

De leden van de contactgroep Financiën regio Zuid zijn per e-mail uitgenodigd voor de bijeenkomst op 28 maart. Zij kunnen zich via deze e-mail aanmelden of door een e-mail te sturen aan evenementen@bouwendnederland.nl.

Heeft u nu al vragen over de AVG, dan kunt u op onze website: www.bouwendnederland.nl/avg. U kunt over dit onderwerp, of over de contactgroep Financiën, ook contact opnemen met Yvonne van Zijl via y.vanzijl@bouwendnederland.nl of 013 5350510.


ONDERNEMERSCHAP EN INNOVATIE

Over de auteur

Y. (Yvonne) van Zijl

Beleidsmedewerker