Samenwerking in het vmbo - Bouwmensen in het Wolfsbos

Door Alja Vos , 02 maart 2018

Samenwerking in het vmbo - Bouwmensen in het Wolfsbos

Leerlingen van RSG Wolfsbos in Hoogeveen zijn in januari 2017 gestart met het volgen van het keuzevak ‘Daken en Kapconstructies’ in het opleidingscentrum van Bouwmensen. Een pilot, maar Egbert Hidding van Bouwmensen en Petra Hummel van het Wolfsbos zijn het er nu al roerend over eens: ‘Zo kan het technisch aanbod van het vmbo in Drenthe op peil blijven.’

De combinatie van elkaar snel opvolgende technologische innovaties en een dalend aantal leerlingen was voor het Wolfsbos meer dan genoeg aanleiding om de handen ineen te slaan met het bedrijfs¬leven. Bouwmensen Drenthe Noord-West Overijssel, dat opleidingen in de bouwbranche verzorgt, bleek de gedroomde partner. Petra Hummel, projectleider Techniek op het Wolfsbos: ‘Dit is echt een aanrader voor andere scholen. Je kunt wat voor elkaar betekenen. De samenwerking is als vanzelf gegroeid. We hadden al langer contact met elkaar en van het een kwam het ander.’ Egbert Hidding, directeur-bestuurder van Bouwmensen: ‘Dit initiatief leidt ertoe dat het onderwijs en het bedrijfsleven beter op elkaar aansluiten en dat je modern onderwijs kunt bieden, omdat wij dicht op de aannemerij zitten, weten wat er op de bouwplaats speelt en aan welke vakmensen er behoefte is. Zo kun je veel sneller inspelen op innovatieve technische ontwikkelingen.’

Drietrapsraket
Uiteindelijk is het de bedoeling dat het samenwerkingsmodel brede ingang vindt in heel Drenthe. Meppel en Hoogeveen zijn al ‘om’, voor de andere locaties loopt Egbert Hidding zich de benen uit het lijf: ‘Ik ga naar de scholen toe, om ze uit te nodigen en te informeren. Onze benadering is een soort drietrapsraket. De eerste trap bestaat eruit dat wij de leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool hierheen halen om lessen te volgen. We hebben een theater gebouwd, een computerlokaal met simulaties van bijvoorbeeld het rijden met graafmachines en een praktijklokaal, zodat we leerlingen kunnen opsplitsen in kleinere groepen. De tweede trap zijn de leerlingen die naar het vmbo gaan, met name de tweedeklassers die een beroepskeuze moeten maken. De derde trap zijn leerlingen uit de vierde klas die één dag per week hun keuzevakken volgen.’ Petra: ‘En misschien goed om nog eens te zeggen: wij als school bepalen wat ze moeten leren en Bouwmensen voert dat uit. Tot volle tevredenheid.’

Leest u het gehele artikel in de publicatie 'behoud van technisch vmbo', van Platform Betatechniek via

https://www.pbt-netwerk.nl/kennisbank/behoud-van-het-technisch-vmbo


ONDERWIJS EN OPLEIDING OPLEIDINGSBEDRIJVEN (INTEGRALE PRAKTIJKCENTRA) BLIJVEN INVESTEREN IN ONTWIKKELEN (BIO) INSTROOM

Over de auteur

A.J. (Alja) Vos

Beleidsmedewerker